Legitimerad veterinär och avdelningschef

Utbildning

Under utbildning till specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialområde

Allmän medicin och kirurgi, odontologi (tandsjukdomar).