Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2007

Specialområde

Odontologi (tandsjukdomar)