Utbildning

Veterinärexamen 2007

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Genomfört internship i akut- och intensivvård på Washington State University, USA 2015-2016

Under utbildning inom anestesi och analgesi

Specialområde

Intensivvård, akutkirurgi, anestesi och blodbank