Utbildning

Genomfört Internship i akut och intensivvård i USA 2015-2016. Under utbildning inom anestesi och analgesi.

Specialområde

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Intensivvård, anestesi, blodbank