Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2012

Under utbildning: Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Specialområde

Akutkirurgi och odontologi (tandsjukdomar)