Fertilitetsproblem, optimering av parningsdag, spermabedömning, artificiella inseminationer och dräktighetskontroll är vanliga utredningar inom reproduktion och gynekologi.

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00

Artificiell insemination

Artificiell insemination innebär att veterinären på konstgjord väg överför sperma till tikens könsorgan. Idag finns tre olika metoder för att inseminera en tik – färsk, kyld eller fryst sperma. Det är endast veterinärer med särskild kompetens inom reproduktion som får utföra insemination av hund, varav ett flertal arbetar inom AniCura.

Fertilitetsutredning tik

Om tiken har varit svår att para eller få dräktig kan en fertilitetsutredning utföras. Veterinären gör då en undersökning för att kunna upptäcka sådant som skulle kunna försvåra en parning eller valpning, exempelvis förträngningar eller missbildningar. I samband med undersökningen tas ofta ett vaginalutstryk och/eller progesteronprov. Vidare undersöknning av könsorganens utseende kan göras med hjälp av ultraljud.

Spermaprov

Vid fertilitetsutredning av hanhunden tas ett spermaprov för att kontrollera spermans kvalitet. Spermiernas utseende, motilitet (rörlighet) samt eventuella defekter bedöms i mikroskop. Det är en fördel om man vid provtagningen har en löptik närvarande. Dock brukar det med de flesta hanhundar gå bra även utan.

Progesteronprov

För att kunna avgöra optimal tidpunkt för parning av en tik som löper, mäts progesteronhalten i blodet, ofta i flera dagar i följd. Felaktig parningstidpunkt är den vanligaste orsaken till att tiken går tom.

Vaginalutstryk

Ett vaginalutstryk är en undersökning av cellerna i tikens vaginalslemhinna. En tops rullas mot vaginalslemhinnan i syfte att samla in celler som sedan stryks av mot ett objektglas, där de färgas så att de olika celltyperna kan identifieras. Vaginalutstryk kan användas för att bestämma var i löpcykeln tiken befinner sig eller då man misstänker sjukdomstillstånd i vagina. Ofta tas vaginalutstryk under den period då tiken beräknas närma sig ägglossning.

Vid tjuvparning

Om tiken blivit tjuvparad finns möjlighet att framkalla abort genom medicinsk behandling. Ett hormonpreparat ges i injektionsform två gånger med 24 timmars mellanrum och följs upp med en ultraljudsundersökning av livmodern för att kontrollera att behandlingen har haft önskad effekt.  

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00