Hypertyreos hos katt kan behandlas med radioaktivt jod. Den radioaktiva joden injiceras subkutant under huden och tas upp av sköldkörteln. Strålningen, som i huvudsak är kortvågig, så kallad betastrålning, når högst två mm i vävnaden och förstör de onormala sköldkörtelcellerna. Katten måste stanna på djursjukhuset några dagar efter injektionen, till dess att strålningen avklingat så att den inte utgör någon strålningsrisk för sin omgivning.

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00
Hypertyreos innebär att tyreoidea, sköldkörteln, producerar för mycket sköldkörtelhormon. Hos människa kallas sjukdomen ofta struma. Hypertyreos är en relativt vanlig sjukdom hos medelålders och äldre katter. Hon- och hankatter drabbas i lika stor utsträckning. Sjukdomen uppmärksammades hos katter först i början av 1980-talet. Vad som orsakar sjukdomen hos katter är okänt trots omfattande forskning. Varför sjukdomen blivit vanligare kan bero på det faktum att katterna får bättre omvårdnad generellt numera och lever längre, att veterinärerna blivit duktigare på att diagnosticera sjukdomen eller att antalet insjuknade verkligen har ökat.
Symptomen är ofta avmagring trots att katten äter bra. Ibland får katten till och med en ökad aptit. Kattens beteende kan ändras och den kan verka stressad, jama mer och väcka sin ägare om natten. Katten kan få ökad törst, ibland kräkningar och diarré, ofta får den högt blodtryck och ett blåsljud kan ibland höras på hjärtat. Även klåda kan ingå i symptombilden.
Sjukdomen diagnosticeras med hjälp av blodprov. Majoriteten av katter med hypertyreos har ett förhöjt sköldkörtelhormonvärde, T4, i blodet. Eftersom de hypertyreoida kattpatienterna ofta är äldre katter, är det viktigt att ta reda på om katten har någon annan samtidig sjukdom som kan påverka beslutet om behandling såsom sockersjuka eller njursvikt.
Hypertyreos hos katt kan behandlas medicinskt, kirurgiskt eller med radioaktiv jod.
Oberoende av vilken behandling man vill gå vidare med, är det viktigt att börja med medicinsk behandling med Felimazole. Då sköldkörtelaktiviteten minskar kan ett bakomliggande dolt njurfel komma i dagen och detta påverkar en fortsatt behandling.
Medicinen Felimazole hindrar framställning av sköldkörtelhormon. Behandlingen är livslång, blodprov tas för kontroll av biverkningar och halten av T4 i blodet. I början kontrolleras värdena med ca tre veckors mellanrum, tills kroppen har vant sig med medicineringen och läget stabiliserats. Vid långtidsbehandling brukar det räcka med att ta prover ca var 6:e månad.
Hypertyreos kan behandlas kirurgiskt genom att operera bort sköldkörteln. Metoden väljs sällan pga. att risken för komplikationer är stor.
En ny metod, som fortfarande utvärderas är att ge katten ett specialfoder med låg jodhalt.
Slutligen kan hypertyreos behandlas med radioaktiv jod, 131I. Den radioaktiva joden injiceras subkutant, dvs. under huden, och tas upp av sköldkörteln. Strålningen, som i huvudsak är kortvågig s.k. betastrålning som når högst 2 mm i vävnaden, förstör de onormala sköldkörtelcellerna. En mindre del av strålningen utgörs av gammastrålning som når utanför katten (men stoppas av t.ex. en betongvägg), vilket innebär att katten efter injektionen måste stanna på djursjukhuset ca 5 dagar till dess att strålningen avklingat så att den inte utgör någon risk för sin omgivning. Strålningen från katten kontrollmäts alltid före hemgång. Halveringstiden för 131I är 8 dagar, vilket innebär att katten avger en del strålning vid hemgång och försiktighetsåtgärder måste iakttas under de tio första dagarna hemma.
Före beslut om behandling med radioaktiv jod rekommenderar vi att kattens hjärta undersöks med hjälp av ultraljud. Många katter med hyperyreos får förändringar i hjärtmuskeln. Dessa förändringar kan försvinna när hypertyreosen behandlas, däremot kvarstår primära hjärtsjukdomar. Det är därför av största vikt att vi får information om hjärtstatus före radiojodbehandlingen.
  • Under de tio första dagarna hemma ska du undvika närkontakt med katten under längre stunder. Katten får t.ex. inte sitta i famnen under en hel TV-kväll och inte heller sova tillsammans med dig.
  • Närkontakt ska begränsas till under en minut per familjemedlem och dygn
  • Låt inte katten slicka dig i ansiktet. Tvätta huden omedelbart om din katt slickat på dig
  • Joden avsöndras via urinen, avföringen och saliven. För att undvika spill till omgivningen skall din katt hållas inomhus, urin och avföring avlägsnas ur kattlådan i en plastpåse (t.ex. hundbajspåse) som knyts om och kastas med det vanliga hushållsavfallet
  • Tvätta händerna efter kontakt med katten, mat- och vattenskål, kattlådan
  • Gravida, ammande eller barn ska inte ha nära kontakt med katten alls under dessa tio dagar
  • Efter tio dagar kan man umgås med sin katt som vanligt. Efter ca sex-åtta veckor tas blodprover för kontroll.
Radiojodbehandlingen ger gott resultat, 87-95% av katterna blir friska från sin hypertyreos efter en radiojodbehandling. Biverkningarna är milda, få och sällan förekommande: övergående håravfall vid struphuvudet, heshet, ömhet i svalget.

Om man nyss ställt diagnosen hypertyreos väljer man ibland att låta katten starta på medicinering med tabletter eller dietfoder (Hills y/d) just för att kunna kontrollera njurfunktion och blodtryck efter insatt behandling, då hormonnivåerna är normaliserade. Detta eftersom hypertyreos kan maskera en nedsatt njurfunktion. Det kan vara bra att veta om njurarna är nedsatta, innan man tar beslut om vilken behandling som är bäst motiverad för just denna katt. Även mätning av blodtryck är viktigt att kontrollera både före och efter insatt medicinsk behandling/dietbehandling. Om katten har högt blodtryck från början kan man inte räkna med att detta automatiskt normaliseras då sköldkörtelfunktionen återgår till det normala.

Inför radiojodbehandling

Katt som Felimazolbehandlas för hypertyreoidism skall inför radiojodbehandling vara utan sin tyreostatika i minst 10 dagar före injektionen av radioaktivt jod. Katter som behandlas genom utfodring av Hills y/d ska vara utan fodret i minst 10 dagar. Vid behov tas ett blodprov för bestämning av sköldkörtelhormonet T4 ca 3 dagar före behandlingen.

Ca två månader efter radiojodbehandlingen kontrolleras nivån av T4 på nytt. Det händer att T4-värdet sjunker eller stiger ytterligare upptill ett halvår efter behandling. Generellt hamnar de allra flesta katter inom normalnivåerna efter jodbehandling och blir alltså eutyroida. I större undersökningar utgör denna grupp ca 80-90% Några procent kvarstår hypertyroida och kan då ges en andra behandling jod ett halvår senare. Några procent av katterna blir hypotyroida dvs ligger för lågt i sköldkörtelhormon efter behandling, vilket i så fall behandlas med tabletter. 

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00