Behovet av blod är lika stort hos djur som hos människor och blodtransfusion kan utgöra skillnaden mellan liv och död. För att alltid kunna erbjuda våra svårt sjuka patienter livsviktig behandling med blodprodukter behöver vi hjälp från sällskapsdjur och deras ägare med att kontinuerligt fylla på blodbanken.

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00

Vill du hjälpa till att rädda liv?

Vi vill att ditt djur upplever besöket hos oss som positivt och gör vårt bästa för att det ska vara en rolig upplevelse med belöning efteråt. Om ditt djur känner någon form av obehag kommer det inte att fortsätta lämna blod.

Vid AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen finns en av Sveriges blodbanker för djur. Idag finns det cirka 60 hundar som regelbundet lämnar blod till Regiondjursjukhuset, men det behövs fler. Om en hund lämnar blod innebär det också att det kan användas för att rädda mer än en patient, blodet delas upp i röda blodkroppar (som kan förvaras i 35 dagar) och i plasma (som kan förvaras i flera år). Vi har även möjlighet att ringa in katter som vid akut behov kan vara donator. Tillsammans med sina ägare gör dessa hundar och katter en fantastisk insats.

Hur går det till på Bagarmossen?

Vid blodgivningen lämnar en hund ca 430 ml blod som tappas från halsvenen. Tappningen tar inte mer än 5-10 minuter och besöket i sin helhet max 30 minuter. Hunden påverkas inte märkbart av tappningen men bör undvika kraftig fysisk ansträngning samma dag. Blodgivande katter måste till skillnad från hundarna stanna kvar på djursjukhuset några timmar, detta eftersom de får en lätt narkos och dropp under tappningen. De lämnar 40-50 ml blod från halsvenen och får därefter stanna kvar på djursjukhuset för observation till dess att de är helt vakna.

Våra återkommande blodgivare får en årlig hälsoundersökning, (inkl. vaccination) där vi även tar ett blodprov. Hos hundar tittar vi på levervärde, njurvärde, infektionsbild och de röda blodkropparna, samt anaplasma och blodgruppering. Detsamma gäller för katterna, där vi dessutom kontrollerar FIV/Leukos samt utför en hjärtultraljudsundersökning. Att ge blod gör att du som ägare till en blodgivare får bra kontroll över ditt djurs hälsotillstånd. 

Förutsättningar för blodgivare hund

För att kunna bli blodgivare på Bagarmossen måste din hund uppfylla följande:

 • Stabilt och lugnt temperament (din hund måste kunna ligga helt stilla på sidan i ca 10 min).
 • Ålder: 1-4 år vid start. Pensionering vid ungefär 8 års ålder.
 • Vikt: minst 27kg utan övervikt
 • Frisk utan regelbunden medicinering
 • Får ej ha mottagit någon blodtransfusion tidigare
 • Får ej ha haft den fästingburna sjukdomen anaplasma
 • Måste vara vaccinerad och avmaskad
 • Tikar ska ej vara aktiva eller planerade avelshundar
 • Bör ej vara importerad eller utlandsresenär då restriktioner för utlandsvistelse förekommer. Olika länder har olika sjukdomspanoraman och det finns sjukdomar i andra länder som är svåra att testa för och vilka kan spridas genom en blodtransfusion. Det är viktigt att man kan säkerställa att hunden är helt frisk.

Förutsättningar blodgivare katt

För att kunna bli blodgivare måste din katt uppfylla följande:

 • Stabilt och lugnt temperament
 • Ålder: 1-5 år vid start
 • Vikt: minst 4,5 kg utan övervikt
 • Frisk utan regelbunden medicinering
 • Ej ha haft antikroppar mot FeLV/FIV
 • Ej ha varit dräktig
 • Ej planerad att ha kattungar i framtiden
 • Måste vara vaccinerad och avmaskad

Blodgivningarna sker dagtid, en vardag i veckan mellan kl. 9-19, det kan dock även bli aktuellt med en akut blodgivning när som helst på dygnet. Uppfyller din hund eller katt kraven eller vill du stödja blodbanken på annat sätt? Ring oss! Du kan vara med och rädda liv!

Blodtransfusion

Blodprodukter ges intravenöst och används bara i akuta fall eller nödlägen. Beroende på vad djuret lider av kan olika blodprodukter ges. Djur som behandlas för anemi (blodbrist), stora blodförluster vid exempelvis trafikskador eller andra tillstånd då syretillförseln till vävnaderna är nedsatt får vanligtvis röda blodkroppar. Plasma används bland annat vid förgiftningar, brännskador samt vid behandling av koagulationsrubbningar som exempelvis vid råttgiftsförgiftning eller leversjukdom.

Innan, under och efter transfusionen övervakas det mottagande djuret mycket noggrant. Man kontrollerar djurets temperatur, urin, puls, andningsfrekvens och slemhinnefärg enligt ett särskilt transfusionsschema.

Ge blod - en frivillig och livsviktig insats

Eftersom bloddonationer är en frivillig insats från djurägare med en önskan att hjälpa oss att rädda liv utgår ingen ekonomisk ersättning. Våra blodgivare får istället kompensation i form av en årlig hälsoundersökning.

En blodtransfusion kan rädda livet på vilken hundras som helst men vissa hundraser passar bättre än andra för blodtappning, däribland boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer samt dobermann. Anledningen till detta är att dessa raser ofta är "negativa", det vill säga att de saknar en specifik antikropp som kan ge farliga transfusionsreaktioner. De hundarna fungerar därför som universaldonatorer.

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00