Det kan vara svårt att själv avgöra om djuret behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning.

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00

AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen är Stockholms enda dygnetruntöppna akutdjursjukhus. Behovet av akutvård och avancerad intensivvård är omfattande i Stockholmsregionen. Vi har lagt ned stora resurser på en välutvecklad akut- och intensivvårdsenhet. Det finns alltid en veterinär som arbetar i team med en eller två djurvårdare/djursjukskötare för att ta emot och behandla djur som är svårt sjuka eller allvarligt skadade.

Akutmottagning öppen dygnet runt -
ring gärna före så att vi är beredda

Vår akutmottagning är alltid öppen för svårt sjuka och skadade djur som är i behov av akut vård. Patienttillströmningen till akuten kan emellanåt vara stor och det kan därför tidvis vara långa väntetider.

Vid akut livshotande sjukdom eller skada - börja åk till oss direkt! Om möjligt ser vi dock gärna att du ringer oss på vägen så att vi kan stå beredda när ni kommer.

Vid övrig skada eller sjukdom, ring oss alltid och beskriver ditt djurs tillstånd. Vår personal kan då göra en första bedömning på telefon utefter vad du berättar och därefter fatta beslut om hur patienten bör hanteras och huruvida du bör åka in akut eller kan bokas in på ordinarie veterinärlista.

När ni kommer in akut tas ni emot av vår receptionspersonal, därefter tar akutpersonal över och gör en första bedömning av patienten. Det kan ske antingen på undersökningsrum eller i väntrummet. Bedömningen, en så kallad triage, sker enligt särskilda medicinska kriterier och innebär att de patienter som har de största behoven får förtur till vård. Det kan innebära att det kommer in patienter efter er till djursjukhuset som får vård före. Allt är beroende på djurens tillstånd. De djur som inte bedöms som kritiskt sjuka eller skadade och därmed inte har ett akut vårdbehov kommer att bokas in på en ordinarie veterinärtid.

Intensivvård

I de fall som ditt djur är mycket allvarligt sjukt vårdas det på vår intensivvårdsavdelning (IVA). Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling av våra patienter, inklusive blodtransfusioner. Tack till våra blodgivare! Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande, ibland så ofta som minut för minut.

Våra veterinärer och djursjukskötare/djurvårdare med specialistkunskaper inom akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning, och vi samarbetar med andra djursjukhus i Sverige och Norden för att utveckla intensivvården av hundar och katter.

Akutavgift

Vid akutvård tar vi ut en akutavgift och ett procentuellt jourpåslag. Kostnaden varierar efter tidpunkt och dag. Avgiften tar vi för att kunna hålla hög beredskap för att kunna ta emot ditt/dina eller andras sjuka djur under dygnets alla timmar, årets alla dagar.

När bör veterinär uppsökas akut?

Vid brådskande sjukdomsfall rekommenderar vi dock att du transporterar djuret till närmaste djursjukhus snarast möjligt. Exempel på sådana tillstånd är:

Andra tillstånd som behöver akut veterinärtillsyn är ormbett, värmeslag, blodig kräkning/diarré, uttorkning, urinstopp, stopp i mag-tarmkanalen, smärta från ögat, allmänpåverkan samt hög feber.

Kontakta oss hellre en gång för mycket än för lite! Ring oss när ni är på väg så att vi kan förbereda inför er ankomst!

Intensivvård

I det fall ditt djur blir mycket allvarligt sjukt kan det behöva vårdas på intensivvårdsavdelningen (IVA). IVA är till för svårt sjuka djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande.

IVA erbjuds på ett antal av våra verksamheter i Sverige, se vilka som erbjuder intensivvård här. Våra veterinärer och djursjukskötare med specialistkunskaper inom akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Samtliga djursjukhus inom AniCura har ett nära samarbete för att utveckla intensivvården inom Norden.

Blodbank

Inom AniCura erbjuds möjlighet till blodtransfusion för hund och katt på de flesta stora djursjukhusen. En blodtransfusion kan vara skillnaden mellan liv och död. Det kan behövas när ett djur förlorat mycket blod vid en olycka, i samband med en operation eller vid olika sjukdomstillstånd.

Blodprodukter ges intravenöst. Det blod som ges kommer från friska individer som ställer upp på ideell basis. Innan, under och efter transfusionen övervakas det mottagande djuret mycket noggrant. Djurets temperatur, puls, andningsfrekvens och slemhinnefärg kontrolleras enligt ett särskilt transfusionsschema.

Är du intresserad av att ditt djur lämnar blod, vänligen kontakta ditt närmaste djursjukhus.

Akutkirurgi hund och katt

Akutkirurgi utgör en betydande del av den kirurgiska verksamheten, alltifrån exempelvis mindre bitskador till livmoderinflammation, kejsarsnitt eller magomvridning. Inom AniCura kan vi utföra majoriteten av akuta operationer av patienter med livshotande skador, inre blödningar eller infektioner.

Jouravgift

Vård för allvarligt sjuka och skadade djur är en extra service som kostar mer att erbjuda. Anledningen till detta är bland annat att kostnaderna för personal, serviceavtal etc. är högre utanför kontorstid men också därför att våra kostnader är desamma oavsett om vi har högt patienttryck eller inte. Akutsjukvård är per definition svårplanerad vilket gör att effektiviteten blir lägre samtidigt som kostnaderna ökar. Vid akuta besök tillkommer därför en jouravgift samt ett procentuellt jourpåslag, beroende av vilken tid på dygnet du kommer. Fråga oss gärna om vilken jouravgift som gäller vid ditt besök.

Ladda ner vår informationsbroschyr, Akuta besök - kort info för dig som vill veta mer

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00