Flertalet operationer är planerade, men det finns även tillstånd som kräver att djuret opereras akut.

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00

Akutkirurgi innebär ofta större risker än en planerad operation. Ofta är djuret påverkat av det sjukdomstillstånd eller de traumatiska skador som behöver åtgärdas kirurgiskt och detta innebär att både narkosen och själva operationen kan bli mer riskfylld. I möjligaste mån försöker man att stabilisera patienten innan den sövs ner, t ex genom att ge intravenöst dropp. Man ser även till att ha möjlighet att sätta in intensivvårdsåtgärder som exempelvis syrgastillförsel eller blodtransfusion om det skulle behövas.

Exempel på tillstånd då akutkirurgi kan vara aktuellt är livmoderinflammation, stopp i tarmen eller urinröret, kejsarsnitt samt magomvridning. Även skador till följd av olyckshändelser kan behöva åtgärdas akut.   

Stockholm (Bagarmossen)

Ljusnevägen 17 128 48 Bagarmossen
Hitta hit 08-505 303 00