Infektionsavdelning

På infektionsavdelningen behandlas patienter med misstänkta smittsamma sjukdomar som exempelvis diarré, kräkning, kattsnuva, lunginflammation eller ohyra.

Under stationärvårdtiden bor ditt djur i en egen stor bur med filt och fri tillgång till vatten. Vi rastar din hund cirka fem gånger per dag beroende av dess tillstånd och ger den individuellt anpassad kost 5-6 gånger per dag om sjukdomen så tillåter. Alla katter har tillgång till egen låda som rengörs flera gånger dagligen och ges individuellt anpassad kost flera gånger per dygn.

Plan för fortsatt behandling

Ansvarig veterinär, eller i vissa fall avdelningssköterskan, ringer upp dig (vardagar) för att berätta hur ditt djur mår samt för att diskutera eventuellt fortsatta behandlingsplaner med dig. Om ditt djurs tillstånd försämras eller om större åtgärder som inte varit inplanerade från början krävs, kontaktar vi alltid dig före dess att behandlingen påbörjas. Det är därför av största vikt att du lämnar ett telefonnummer på vilket vi kan nå dig dygnet runt.

Under helgerna arbetar en eller två veterinärer som ansvarar för inskrivna patienter och akutintag samtidigt. För att våra veterinärer ska kunna ägna så mycket tid som möjligt åt våra patienter ringer i de flesta fall joursköterskan upp dig efter morgonronden om du så önskar. Vid de tillfällen som jourveterinären finner det nödvändigt ringer veterinären själv upp dig.