Infektionsavdelning

På infektionsavdelningen behandlas patienter med misstänkt smittsamma sjukdomar som exempelvis diarré, kräkning, kattsnuva, lunginflammation eller ohyra.

Under vårdtiden hos oss bor ditt djur i en egen stor bur med en mjuk bädd och fri tillgång till vatten. Hundarna rastas och matas, med individuellt anpassad kost, flertalet gånger under dagen beroende på tillstånd. Katterna har en egen låda som rengörs flera gånger dagligen och de ges individuellt anpassad kost flertalet gånger under dagen beroende på tillstånd.

Plan för fortsatt behandling

Ansvarig veterinär ringer upp dig för att berätta hur ditt djur mår samt för att diskutera eventuellt fortsatta behandlingsplaner med dig. Om ditt djurs tillstånd försämras eller om större åtgärder som inte varit inplanerade från början krävs, kontaktar vi alltid dig före dess att behandlingen påbörjas. Det är därför av största vikt att du lämnar ett telefonnummer på vilket vi kan nå dig dygnet runt.