Intensivvårdsavdelning/ IVA

På djursjukhusets IVA behandlas ditt djur om sjukdomen kräver mer avancerad behandling, till exempel intravenös dropp eller mer omfattande medicinska utredningar.

I de fall som ditt djur är mycket allvarligt sjukt vårdas det på vår IVA. Här finns personal tillgänglig dygnet runt och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling av våra patienter. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande, ibland så ofta som från minut till minut. IVA samarbetar med övriga avdelningar vid djursjukhuset för att bota ditt djur och vi ser hela tiden till våra patienters komfort.

Våra veterinärer, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare med specialistkunskaper om akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Vi samarbetar med andra djursjukhus i Sverige och Norden för att utveckla intensivvården av hundar och katter.