Våra avdelningar

Vi har ett flertal olika avdelningar på vårt sjukhus. Alla utformade för att på bästa sätt kunna hjälpa ditt djur.

Några av våra avdelniningar: