För att erbjuda optimal vård för ditt djur har vi remitterat dig mellan våra enheter för fortsatt utredning och behandling. Varje enhet och avdelning har personal som besitter expertis inom just sitt område, varför vi samarbetar avdelningar emellan. Här följer information till dig som djurägare för att förflyttningen ska ske så smidigt som möjligt.

Anmälan i receptionen

Vid ankomst till den mottagande enheten anmäler du dig i receptionen, lämnar över journalkopia eller journalnummer och meddelar att du har en remiss inom AniCura. Lämna också information om giltig försäkring. Om du inte redan har lämnat ditt djurs försäkringsnummer är det en stor fördel om du kan ta reda på den informationen före ankomst. Allt för att förkorta väntetiden och ge dig bästa möjliga service och vård för ditt djur.

Vid akuta överlämningar

Veterinären som har vårdat ditt djur har informerat mottagande enhet om patientens tillstånd och anledning till remissen. När du kommer fram till mottagande enhet kommer akutveterinären att gå igenom journalanteckningarna för att vara så insatt som möjligt i ditt fall och kommer därefter att undersöka ditt djur. Detta för att bilda sig en klinisk uppfattning inom sin expertis om vilken vård djuret kräver och på vilken avdelning djuret bör skrivas in.

Ambitionen är att du ska få vänta så kort tid som möjligt på mottagande enhet och du kommer i möjligaste mån att prioriteras. Blir det väntetid beror det på att andra svårt sjuka patienter måste gå före, vilket vi hoppas att du har förståelse för.

Varmt välkommen!