Våra receptionister är oftast den personal du först får kontakt med då du ringer eller kommer in till oss. Det är våra receptionister som sköter ditt djurs registrering och tar betalt i kassan vid hemgång. Se till att alltid ha koll på vilken försäkring du har tecknat och ta gärna med försäkringsbrevet, då kan vi snabbare hjälpa dig med direktreglering etc. Kort sagt, vi försöker göra ditt möte med oss så smidig och trevlig som möjligt. Varmt välkommen!

Öppen vårdmottagning - poliklinik

Vid polikliniken behandlar och undersöker vi våra patienter. Denna kan jämföras med en såkallad mottagning inom humanvården, på vilken man tar hand om patienter i öppen vård, dvs. patienter som inte är inlagda vid djursjukhuset. Vid ett poliklinikbesök träffar du vanligtvis en behandlande veterinär men det kan även vara fråga om ett besök hos en djursjukvårdare eller sjukgymnast. På polikliniken utförs bland annat mindre kirurgiska ingrepp och undersökningar som inte kräver sövning. Även olika laboratorie- och röntgenundersökningar kan ingå.

Tidsbeställd mottagning

Bokningsbara tider till både veterinär och sköterska finns måndag till fredag mellan ca kl 7-16. Vissa kvällslistor förekommer. Skötersketider bokas för enklare behandlingar såsom sårkoll, stygnborttagning etc. 

Eventuell fortsatt behandling

Tillsammans med dig bestäms vilka fortsatta undersökningar som ska utföras för att kunna fastställa rätt diagnos samt kunna sätta in den bästa behandlingen för ditt djur. I vissa fall måste ditt djur skrivas in på vård- eller operationsavdelningen för vidare behandling. Då kommer personalen på den avdelningen att hålla kontakt med dig. Du får ofta både muntlig och skriftlig information om hur du bäst ska vårda ditt djur hemma. Var inte rädd att ställa frågor om något känns otydligt och kom ihåg att du alltid är välkommen att ringa till oss.
Om ditt djur behöver röntgas, behöver du oftast hjälpa till att hålla djuret. Personer under 18 år samt gravida kvinnor får ej deltaga i röntgenundersökning.

Tips! Har du sett AniCuras Fakta och Råd där du kan få massor av tips om djurskötsel?