Nedan kan du läsa om vad som är bra att tänka på inför ett besök hos oss på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen.

Om ditt djur behöver akut vård

På akutmottagningen ges möjlighet till veterinärbesök utan tidsbeställning. Här finns alltid en veterinär som arbetar i team med en eller två djursjukvårdare.

Ring gärna till oss innan du kommer in med ett svårt skadat eller sjukt djur. Vi kan då förbereda oss på bästa sätt för ditt djur, och förkorta tiden till behandling. Vid ankomst till akutmottagningen görs en prioritering av patienterna, en s.k. triage utifrån en förutbestämd skala, utifrån hur skadade eller sjuka de är. Väntetiden kan därför variera och ändras undertiden ni sitter och väntar. Principen är att först hjälpa de djur vars tillstånd är mest akut.

Har du ett djur med hosta, diarré, kräkning eller klåda ber vi dig att behålla ditt djur i bilen eller utomhus till dess att du har fått prata med våra receptionister.

Din försäkring

De uppgifter som ligger till grund för din försäkring finns att läsa i ditt försäkringsbrev. Där finns även det försäkringsbelopp du har tecknat för ditt djur, vilken självrisk du har samt villkoren för försäkringen. D.v.s om och vilka av djurets vårdkostnaderna ditt försäkringsbolag täcker. Vi har inte tillgång till era försäkringsuppgifter och kan därför inte svara på sådana frågor, så vi rekommenderar därför att ni kontaktar ert försäkringsbolag eller läser igenom ert försäkringbrev för att se försäkringens omfattning. Ditt djurs försäkring kan ersätta vårdkostnader för skador och sjukdomar som uppkommit, efter det att du tecknat försäkringen, och som anses vara medicinskt motiverade.

Viktigt inför ditt bokade besök hos oss

Inför besök till polikliniken

Många blodvärden påverkas av födointag. Tänk därför på att ditt djur behöver vara fastande cirka 12 timmar inför eventuella blodprov vid besöket. Om ditt djur lider av diabetes eller är en ung individ behöver denna tid kortas ned. Rådgör med oss i samband med bokning. Kom i god tid för anmälan i receptionen före besök, eftersom väntetiderna kan variera eftersom vi är en akutmottagning. Förbered gärna med frågor så att du kan få ut så mycket som möjligt av besöket.

Inför operation - generellt

Vid tidsbeställd operation lämnar du ditt djur enligt överenskommelse, vanligtvis på morgonen, och kommer i samråd med oss överens om när du kan hämta hem ditt djur. Djuret undersöks alltid grundligt före narkos. För de hundar och katter som är över åtta års ålder rekommenderar vi att ett blodprov tas före dess att de sövs. Syftet med undersökning och blodprov är att upptäcka om ditt djur har någon invärtes sjukdom som ökar narkosrisken. Genom detta kan vi anpassa narkos och smärtlindring så att den blir så säker och effektiv som möjligt. Viktigt är att djuret har fastat innan narkosen.

Om du vet att ditt djur lider av någon sjukdom eller har reagerat onormalt på narkos eller medicin tidigare är det viktigt att du talar om detta för veterinären före operationen.

Om du har en bokad operationstid gäller olika saker för katt respektive hund, se nedan:

Inför operation - hund

Patienten ska vara fastad åtta timmar innan bokat besök, vatten får gärna stå framme. Om din hund får medicin på morgonen ska denna ges som vanligt. Diabetiker – rådfråga din veterinär angående medicinering inför operation.

För att minska risken för infektion bör din hund vara nybadad inom den närmaste veckan före operation. Det är en stor fördel om din hunds päls är torr vid ankomst. En torr päls hjälper nämligen din hund att hålla värmen under operationen.  Se även till att din hund är välrastad innan ni kommer till oss.

Om din hund äter specialkost bör du ta med en liten matsäck.

Inför operation - katt

Patienten ska vara fastad åtta timmar innan bokat besök, vatten får gärna stå framme. Om din katt får medicin på morgonen ska denna ges som vanligt. Diabetiker – rådfråga din veterinär angående medicinering inför operation.

Katter brukar i större utsträckning hålla sig rena själva, varför det är mindre viktigt att bada dem.

Efter operation

Om inget annat överenskommits ringer veterinären eller narkossköterskan upp dig efter det att operationen är klar. I samband med hemgång får du muntlig och/eller skriftlig information om hur du ska eftervårda ditt djur.

Passa-på-tjänster

Om du så önskar, ID-märker vi och klipper klorna på ditt djur under narkosen för att slippa ytterligare sövning inom en snar framtid. Vi debiterar dig en mindre kostnad för detta.

Inför besök - ultraljudsundersökning

Om ditt djur är inbokat för ultraljudsundersökning är det viktigt att det är fastande, minst 4-6 timmar före, dock gärna med god tillgång till vatten. Detta är viktigt delvis för att optimera undersökningens kvalitet men även i de fall vi behöver ge ditt djur lugnande medel. Det är också bra om ditt djur inte har kissat för att vi ska kunna bedöma urinblåsan eller ta urinprover. Observera att detta inte gäller vid undersökning av hjärtat.

Inför besök - röntgen

Kom i god tid innan röntgen, minst 15 minuter innan bokad tid. Ibland behöver djuren ges lugnande medel i samband med undersökning varför det är bra om dessa patienter är fastade minst 4-6 timmar före. De medel vi ger är: Dexdomitor (Dexmedetomidin) Butomidor (Butorfanol) Antisedan (Atipamezol). Var uppmärksam på eventuell karens.

Allmän information om ett besök till Rehab

Besök på Rehab.

Vid ytterligare frågor och funderingar är du alltid välkommen att ringa till oss!