Nedan hittar du praktisk information kring betalning.

Betalning

Alla sjukvårdskostnader måste normalt betalas innan ditt djur lämnar sjukhuset. För patienter som har varit inskrivna lämnas uppgift om den exakta kostnaden i samband med beslut om hemgång. På begäran kan du dagligen hållas uppdaterad om ditt djurs kostnader. Du kan betala med alla vanligt förekommande kredit- och betalkort.

Faktura eller delbetalning

När kostnaden är oväntad eller försäkringen kanske inte täcker allt är det bra att kunna betala med faktura eller att dela upp sin betalning. Vår delbetalning gör det möjligt för dig att själv bestämma en betalningstakt som passar dig.

Så funkar det:

1. Ansök om faktura eller delbetalning i kassan på din klinik eller via denna länk

2. Kreditansökan görs direkt och du får svar lika snabbt. En godkänd ansökan är giltig i 90 dagar.

3. Signera köpet med ditt mobila BankID.

Exempel på delbetalning

Du kan dela upp din kostnad över 12 månader räntefritt. En uppläggningsavgift på 245 kr tillkommer samt en administrativ avgift på 29 kr / månad. Effektivränta på beviljat belopp 20,000 kr är 5,67 %.

För att beviljas kredit måste du uppfylla basvillkoren:

  • Vara minst 18 år

  • Inga betalningsanmärkningar

  • Skriven i Sverige sedan minst ett (1) år

Faktura eller delbetalning

Ansök här

Jouravgift

För vissa tider på dygnet och helger behöver vi ta ut en jouravgift och ett procentuellt jourpåslag för att kunna hålla en hög beredskap dygnets alla timmar.

Försäkrade djur

Många djur är idag försäkrade. Det vanliga är att du som djurägaren betalar djursjukhuset och skickar sedan kvittot till försäkringsbolaget. Det brukar då ta ett par veckor innan det att du får pengar tillbaka. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag vad gäller specialfrågor som t.ex trafikskador, fall från fönster och balkonger, eventuella skador som täcks av dolda fel försäkringar och liknade frågor som ofta omfattas av särskilda försäkringsvillkor.

Direktreglering

Är ditt djur försäkrat kan vi även hjälpa dig att göra en så kallad direktreglering. Direktreglering betyder att du själv endast betalar din del, självrisken, samt de eventuella kostnader som inte ersätts ur försäkringen till oss. Vid direktregleringen ersätter försäkringsbolaget sedan oss direkt så att du slipper ligga ute med pengarna. För att direktreglera behöver vi ditt djurs försäkringsnummer. Vi ber dig därför att alltid ha detta till hands när det är dags för betalning. Då detta tar tid för oss, att kontakta försäkringsbolaget, specificera åtgärder och fakturera dem, tar vi en mindre avgift för denna tjänst. Direktreglering kan dessvärre inte göras på kvällar eller helger när försäkringsbolagen är stängda.

Några försäkringsbolags hemsidor

Observera att det inte alltid går att direktreglera trots att ditt försäkringsbolag har sin direktreglering öppen. Försäkringstekniska eller veterinärmedicinska orsaker kan göra det svårt för försäkringsbolaget att reglera skadan på några minuter. Du får då betala som vanligt, se nedan, för att sedan skicka in din skadeanmälan till ditt försäkringsbolag som behandlar den så snart som möjligt.

Om du väljer att inte direktreglera

Om du väljer att själv betala djursjukhuset/kliniken på plats skickar du in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag efter besöket hos oss. Skicka in kvittot som du får från oss till försäkringsbolaget och komplettera detta med försäkringsnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter om ditt djur som namn, ålder, id-nummer, eventuellt registreringsnummer etc. Ange det bankkontonummer på vilket du vill ha den aktuella ersättningen insatt.

Olika försäkringsbolag har olika lång handläggningstid. För eventuella frågor om din reglering vänder du dig direkt till ditt försäkringsbolag.

Självrisker och ersättningsanspråk

Försäkringsbolagen har olika villkor för ersättning beroende av vilken försäkringsprodukt du har valt. När du tecknar din försäkring väljer du själv vilket ersättningsbelopp och självrisk du önskar. Många av försäkringsbolagen har en självrisk vilken består av två olika delar, en fast del (grundsjälvrisk) och en rörlig del (rörlig självrisk). Den rörliga självrisken är en procentsats av besökets ersättningsbara kostnad.

Det är viktigt att du sparar ditt djurs försäkringsbrev så att du kan ta med dig detta när du kommer till oss. Där ska framgå vilken försäkring och vilken självrisk du har valt. Viktigt att känna till är att ditt djurs ersättningsbelopp sjunker med djurets ålder.

Kontakta själv ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka villkor som gäller med just ditt djurs försäkring, självrisk och ersättningstak.

Försäkringar täcker vissa behandlingar

Eftersom olika försäkringar har olika villkor och ersättningsbelopp kan vi aldrig säga om just din försäkring ersätter en viss behandling. Du måste själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på om behandlingen ersätts i din försäkring och att din försäkring inte har någon reservation som gör att behandlingen inte ersätts på just ditt djur.

Djurvårdskonto hos försäkringsbolag

Det finns möjlighet att ansöka om ett särskilt djurvårdskonto inför ditt veterinärbesök hos vissa försäkringsbolag. Det gör att du antingen kan skjuta upp fakturan eller göra en avbetalningsplan. Våra receptionister hjälper dig gärna med detta. Glöm ej att ta med din legitimation!

De krav som måste uppfyllas för att ansöka om djurvårdskonto är:

  • Fast anställning
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Ej studerande

Oförsäkrade djur

Om ditt djur är oförsäkrat och vi kommer överens om inskrivning så kommer vi att be om en förskottsbetalning på 50% av den vid inskrivningstillfället uppskattade totalkostnaden. Vi kan även hjälpa dig att ansöka om Agriakortet. Kortet är ett VISA – kort och ett samarbete mellan Wasa kredit och Agria Djurförsäkring. Du behöver inte ha ditt djur försäkrat i Agria för att kunna ansöka om kortet. Fråga oss i receptionen så hjälper vi till.

Frågor efter hemgången

Om du undrar över något eller om det uppstår problem hemma kan du ringa när som helst. Vi är lika angelägna som du att din bästa vän mår bra och tillfrisknar ordentligt.