Om våra kompetenser

All vår personal på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen är ovärderlig! Nedan kan du läsa om några olika roller som finns inom sjukhuset och vad de gör.

Djurvårdare

Djurvårdarna sysslar allra mest med omvårdnad. De sköter också en del medicineringar och behandlingar beroende på vilken utbildning och erfarenhet man besitter inom behandling och förebyggande vård. De utför också enklare skötsel under ordinerande veterinärs ansvar och kunskap inom läkemedelshantering krävs.

Djursjukskötare

Legitimering efter 3 års utbildning med både teori och praktik som leder till examen. Inom djuromsorg får legitimerade djursjukskötare på veterinärs ordinationer exempelvis: söva ett djur och passa narkos, delta vid operationer, medicinera med alla preparat och på delegation utföra enklare kirurgiska ingrepp. Man får röntga, ta blodprov, utföra sårvård ge telefonrådgivning med mera. Man får även vaccinera självständigt och skriva intyg därom, förutom för rabiesvaccination som kräver veterinärkompetens. Eftersom yrket är behörighetsreglerat måste regler följas om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt med mera. Jordbruksverket auktoriserar.

Veterinär

Legitimerad veterinär innebär minst 5,5 års utbildning. Teorin blandas med klinisk träning. I princip har legitimerad veterinär den formella kompetensen för samtliga områden och aspekter inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket auktoriserar. Förutom den traditionella rollen att behandla djur och hälsovård har veterinärens uppgifter i samhället ökat till att i större omfattning inbegripa smittskydd på grund av öppnare gränser. Veterinärens insatser för våra sällskapsdjur och sporthästar bidrar till djurens väl som i sin tur höjer människors livskvalitet. Sverige driver inom EU frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse, bland annat för att garantera säkra livsmedel.

Resident

En veterinär som genomgår en 3 till 5-årig utbildning under handledning av en så kallad Diplomat inom ett specifikt ämnesområde. Utbildningen är godkänd av ett specifikt college i Europa eller i undantagsvis i USA. Utbildningen är omfattande och kräver en stor arbetsinsats och målmedvetenhet hos aspiranten. Utbildningen är i huvudsak klinisk men det ingår en viss del forskning som ska resultera i en eller flera godkända publikationer. Utbildningen avslutas med en examen.

Diplomat

En veterinär som har genomgått en residentutbildning och klarat av den avslutande examen. För att bibehålla sin diplomatstatus krävs ett stort engagemang och fortsatt utveckling inom ämnesområdet.

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

En svensk djurslagsspecialisering med en minst treårig organiserad klinisk vidareutbildning efter veterinärexamen. Examination genom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Jordbruksverket auktoriserar.

Specialist inom specifikt ämnesområde inom hund och katt

En svensk ämnesspecialisering som sker efter genomgången djurslagsspecialisering. Kräver organiserad utbildning inom specifikt ämnesområde samt examination genom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Jordbruksverket auktoriserar.

Specialist inom AI (artificiell insemination)

En legitimerad veterinär tillförordnas av Jordbruksverket och får utföra AI.

Sjukgymnast

En specialisering mot veterinärmedicin auktoriserad av jordbruksverket. Auktorisationen kräver en treårig högskoleutbildning till sjukgymnast/ fysioterapeut plus två års yrkeserfarenhet inom humanvård. Därefter två kurser som SLU håller. Den första är en introduktionskurs gemensam med tandläkare och sjuksköterskor, därefter ytterligare studier som är specifika för sjukgymnaster/ fysioterapeuter.