Här på AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen jobbar vi alltid för att bli så bra som möjligt och för att kunna ge en så bra vård som möjligt till våra patienter. Ett led i detta är det förbättringsarbete som sjukhuset sedan årsskiftet drivit tillsammans med sjukvårdsutvecklingsspecialisten Magnus Lord. Målet är att stärka och fokusera ytterligare på tre huvudområden: delegerad styrning, fokus på patienten och ett stödjande ledarskap.

Magnus Lord är läkare, civilingenjör och civilekonom och drivs av ett stort intresse för fungerande verksamheter. Han har sedan 80-talet studerat och arbetat med verksamhetsutveckling och modernt ledarskap, och är idag en av Europas mest framstående specialister inom sjukvårdsutveckling. Magnus har arbetat med stora organisationer och ledningar inom humanvården både i Sverige och internationellt, men det är första gången han jobbar med en aktör inom djurvården.

– Jag är jätteglad att få jobba tillsammans med AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, kvaliteten på verksamheten och de anställdas engagemang för djuren är en förutsättning för att nå riktigt bra resultat. Till skillnad från många andra aktörer inom vården har de kommit väldigt långt redan.

Utifrån Magnus Lords filosofi bör en framgångsrik sjukvårdsverksamhet vila på tre ben: 1. Vårdprofessionernas möjlighet att styra och utveckla den egna kärnverksamheten, 2. Verksamhetsfokus på patientens resa och 3. Ett stödjande och coachande ledarskap. Det är något som rimmar väl med AniCuras värderingar och företagsfilosofi.

Verksamheten inom dagens djursjukvård är för avancerad för att den ska toppstyras. Istället bör vårdprofessionerna själva – veterinärer och djurvårdare – ges möjlighet att styra och utveckla kärnverksamheten. Det är trots allt de som vet bäst hur verksamheten fungerar.

– På Bagarmossen har vi också mindre avdelningar och jobbar mycket tillsammans enheter emellan. Att dela in verksamheten efter kompetens är naturligt och rent av ett måste. Operation är en avdelning, vårdavdelningen är en osv, men det är därför också än viktigare att avdelningarna jobbar tillsammans. Vi ska undvika att jobba i silos och fokus bör alltid ligga på djuren och djurägarna, berättar Karin Ronander, verksamhetschef.

För att det här ska vara möjligt krävs ett flexibelt och stödjande ledarskap. Ledare ska ge förutsättningar för medarbetarna och skapa de nödvändiga färdigheter som gör att verksamheten fungerar så bra som möjligt. Ledarnas roll blir därmed att finnas i verksamheten och coacha de anställda. Ett traditionellt ledarskap ger helt enkelt inte förutsättningarna för en verksamhet att ha riktigt hög kvalitet inom djursjukvården idag.

Sjukvårdsverksamheter som har genomfört de här förändringarna har visat goda resultat. Inom humansjukvården har man bland annat sett att sömnapnéutredningar kan sänkas från 35 dagar till 1 timme, ADHD-utredningar från 4 månader till 3 veckor och bröstcancerutredningar från 6 veckor till 3 timmar. Men den här typen av extrema förändringar tror inte Magnus att vi kommer se på AniCura Regionsjukhuset Bagarmossen. Eller som Magnus uttrycker det:

– Verksamheten fungerar helt enkelt för bra, men det finns utvecklingspotential – man kan alltid sikta på att bli ännu bättre.

– Att ytterligare höja kvaliteten på arbetet är något som gynnar alla; djuren och djurägarna, men också oss som jobbar på AniCura Regionsjukhuset Bagarmossen. Det är naturligt för oss att alltid försöka bli bättre, för inom AniCura jobbar vi alltid efter devisen trygghet och omtanke för dig och ditt djur, avslutar Karin.