”Det är otroligt viktigt att vi alltid jobbar för att bli bättre”

Sedan i våras driver AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen ett förbättringsarbete tillsammans med Sjukvårdsspecialisten Magnus Lord. Arbetet är uppdelat i tre huvudområden: delegerad styrning, fokus på patienten och ett stödjande ledarskap. Nedan svarar sjukhuschef Ewa Wallman på några frågor om hur hon ser på det pågåendet förbättringsarbetet.

Varför har AniCura valt att påbörja det här förbättringsarbetet?

Det är otroligt viktigt att alla vi som verkar inom djursjukvården alltid jobbar för att bli bättre. Vi genomför det här förbättringsarbetet för att öka patientsäkerheten, förbättra arbetsmiljön och för att kunna ge kunderna ännu bättre service! Vi har valt att jobba med Magnus Lord för att vi delar övertygelsen om att förändring alltid måste drivas av medarbetarna. Genom att göra små justeringar kommer vi kunna göra stora förändringar.

Enligt Magnus Lord har AniCura Regiondjursjukhuset redan kommit väldigt långt. Hur tror du det kommer sig?

Som företag har vi såklart kortare beslutsvägar och kan vara snabbare än offentliga institutioner, men vi har också ett otroligt driv. På AniCura brinner vi verkligen för att ge djuren den bästa vården och alla jobbar tillsammans för att vi hela tiden ska kunna göra ännu mer för våra patienter.

Vad är enligt dig ett bra ledarskap?

Jag tror på ett stöttande och coachande ledarskap. En duktig ledare är tålmodig, närvarande och modig. En duktig ledare vågar också låta sina medarbetare testa nya saker och hitta nya sätt att jobba. Att ge medarbetarna förutsättningarna så att de kan göra det de är bäst på, det tror jag är det viktigaste för att vi ska lyckas.

På vilket sätt tror du att medarbetarna kommer påverkas?

Medarbetarna spelar en otroligt viktig roll i det här förbättringsarbetet och kommer såklart därför påverkas på många olika sätt. På AniCura har det ända sen starten varit viktigt att involvera medarbetarna, men nu blir det mer strukturerat. Det gör att de anställda kommer kunna påverka och driva arbetet i en ännu högre utsträckning och det kommer ju göra det ännu roligare att jobba här.

Sen kommer det nya fokuset på patientens resa göra att vi kommer kunna göra förbättringar utifrån hur vi jobbar tillsammans mellan avdelningarna. Det kommer att leda till att saker som tidigare kanske stressat och negativt påverkat det jobb vi gör minskar. Det blir en bättre arbetsmiljö helt enkelt.

På vilket sätt tror du att kunder och patienter kommer märka av resultatet?

En stor del av det här förbättringsarbetet handlar som sagt om att sätta patienten i fokus, så de kommer förhoppningsvis att märka av vårt arbete på flera sätt. Framförallt handlar det om att kvaliteten på vården kommer att bli bättre, samtidigt som kunder och patienter kommer att kunna få vård och service snabbare.

Ewa Wallman, sjukhuschef