AniCura blir en del av Mars Petcare

AniCura, ett ledande europeiskt företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, välkomnar Mars Petcare som ny ägare. Som del av Mars Petcares familj får AniCura förbättrade möjligheter att fortsätta utveckla avancerad djursjukvård och medicinsk kvalitet, samtidigt som företaget får en industriell ägare med global veterinärmedicinsk kompetens och ett långsiktigt perspektiv.

AniCura grundades 2011 av Fidelio Capital och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Under de senaste sju åren har företaget växt till fler än 4 000 medarbetare med 200 djursjukhus och djurkliniker i sju länder. Idag är AniCura ledande inom avancerad djursjukvård och omtalat för stora investeringar i kvalitet och medarbetare.
 
̶ Vi har med stöd av våra ägare gjort en fantastisk resa för att bygga en ledande europeisk kvalitetsaktör. För att ytterligare stärka våra möjligheter och fortsätta vår snabba utveckling, ser vi fram emot att bli en del av ett familjeägt företag med djup och bred branschkunskap och ett långsiktigt engagemang för
djurhälsa. Vi är glada att bli en del av Mars och därigenom säkerställa att vi erbjuder den bästa vården för våra sällskapsdjur både idag och i framtiden, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.
 
Mars Petcare är ett familjeägt företag med 75 000 medarbetare i fler än 50 länder. Sällskapsdjur har varit en viktig del av Mars i mer än 80 år och idag har Mars en växande verksamhet inom djursjukvård med ca 50 000 medarbetare världen över. Förvärvet av AniCura utgör Mars Petcares strategiska etablering i Europa. Genom förvärvet sammanförs Mars Petcares globala veterinärmedicinska expertis med AniCuras väletablerade och välrenommerade europeiska verksamhet.
 
̶ Mars Petcare har gedigen och internationell erfarenhet inom näringsriktig djurmat, djursjukvård och forskning. AniCura har ett exceptionellt gott rykte inom djursjukvård med sitt kvalitetsprogram, starka företagskultur och höga andel remitterade patienter. Tillsammans med ledningen för AniCura, ser vi fram emot att dra nytta av varandras kunskaper och fortsätta utveckla djursjukvården i såväl Europa som Nordamerika. Det här en viktig pusselbit för vårt syfte att skapa en bättre värld för sällskapsdjur, säger Poul Weihrauch, President, Mars Petcare. 
 
AniCuras befintliga ledning under vd Peter Dahlberg kommer att fortsätta leda och utveckla verksamheten med ett bibehållet fokus på kvalitetsutveckling, innovation och entreprenörskap samt en stark och unik företagskultur där kliniska beslut fattas nära patient och kund. Möjligheter till kunskapsdelning mellan AniCura och Mars Petcare bygger på den samlade erfarenheten av djursjukvård från företag som BluePearl, VCA, Banfield och Pet Partners i Nordmerika och Linnaeus i England, som alla är del av Mars Petcarefamilj.
 
AniCura kommer även i fortsättningen att drivas som en fristående verksamhet under eget varumärke.
Förvärvet kräver godkännande av berörda myndigheter.