cat and dog

Agria och SKK Forskningsfond beviljar anslag till forskning om sällskapsdjur. Ta chansen att få bidrag till just ditt forskningsprojekt. Du som är forskare eller veterinär och bedriver forskning kring sällskapsdjur har möjlighet att ansöka om medel ur fonden mellan 1 april och 1 maj.

Du som är forskare eller veterinär och bedriver forskning kring sällskapsdjur har möjlighet att ansöka om medel ur fonden.