Rätt vård till rätt patient i rätt tid – nya rutiner och arbetssätt på akutmottagningen

Vår akutmottagning är alltid öppen för svårt sjuka och skadade djur i behov av akut vård. Vi ser en ökning av patienttillströmningen och långa väntetider därför kommer vi från och med måndag den 4 april 2016 att införa ett nytt arbetssätt på akutmottagningen.

Vi ber dig som djurägare att du i största möjliga mån alltid ringer till oss och beskriver ditt djurs tillstånd innan du åker in akut. Vår personal kan då göra en första bedömning på telefon utefter vad du som djurägare berättar och därmed fatta beslut om hur patienten bör hanteras och huruvida du bör åka in akut eller kan bokas in på ordinarie veterinärlista.

När du kommer in akut tas patienten emot och bedöms redan i väntrummet av vår akutpersonal enligt särskilda medicinska kriterier, en så kallad triagering. Triage innebär att de patienter som har de största behoven får förtur till vård. De djur som inte bedöms som kritiskt sjuka eller skadade och därmed inte har ett akut vårdbehov kommer att bokas på en ordinarie veterinärtid. I de fall vi inte kan erbjuda en bokad tid inom snar framtid kommer vi att hänvisa patienten till annat djursjukhus eller djurklinik.

Vid akut livshotande sjukdom eller skada - börja åk till oss direkt! Om möjligt ser vi dock gärna att du ringer oss på vägen så att vi kan stå beredda när ni kommer.

Vår förhoppning är att du som djurägare ska känna dig trygg med att vi som specialist- och akutdjursjukhus erbjuder patienter med akut behov snabbare och säker vård.