Betalning och försäkringar

Betalning/Direktreglering

Betalning sker i samband med besök. Om du har försäkring och önskar direktreglering kan våra djursjukhus och djurkliniker hjälpa till med detta under försäkringsbolagens öppettider. Normalt debiteras en avgift i samband med direktreglering.

I det fall besöket inte direktregleras, utan betalas direkt på plats, skickas kvittot till försäkringsbolaget för skadereglering i efterhand. Försäkringsbolagen har olika lång handläggningstid. För eventuella frågor om skadereglering bör kontakt tas direkt med försäkringsbolaget.

Ansvar som djurägare vid bitskador

De skador som en hund orsakar har hundägaren eller den som har tillsyn över hunden ett strikt ansvar för. Detta innebär att den skada som orsakas ska ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om han eller hon inte orsakar skadan genom vårdslöshet. Kostnader för veterinärvård av hund som bitits av annan hund är en sådan ersättningsgill ekonomisk skada under förutsättning att bitandet föranleder veterinärvården.

Det finns ingen fastslagen begränsning för storleken på ersättningsgilla veterinärkostnader. Summan får överstiga den skadade hundens ekonomiska värde sålänge den anses vara rimlig. Ersättningen som ska utgå kan dock påverkas om båda hundarna bråkat med varandra. Det kan då bli fråga om ansvarsfördelning när ägarna eller innehavarna har strikt ansvar för respektive hund. I sådana situationer kan ersättningen komma att jämkas till hälften eller fördelas på grundval av eventuell vårdslöshet på ömse sidor.

I förhållande till veterinärkliniken är det den som söker vård för en skadad hund som är skyldig att erlägga betalning – oavsett någon annans strikta ansvar. Eventuell skadeersättning ska hanteras utanför veterinärvården och oftast av försäkringsbolagen. Rekommendationen är därför att ägare till skadade hundar bör kontakta sitt försäkringsbolag för att bedöma vilken ersättning man kan ha rätt till via sin försäkring.

Priser

AniCura tillämpar lokal prissättning. Det betyder att varje djursjukhus och djurklinik självständigt bestämmer pris, precis som de alltid har gjort historiskt. Pris speglar bland annat typ av vård, tidpunkt för vård, specialistkompetens, tillgång till särskild medicinteknisk utrustning, bemanning och beredskap.

Pris för vård lämnas på förfrågan. I det fall ditt djur är inlagt på något av våra djursjukhus kan en daglig uppdatering av kostnaden ges om så önskas.

Försäkring

En av anledningarna till att svensk djursjukvård har haft en snabb och positiv utveckling är att många djurägare väljer att försäkra sina djur. En hög försäkringsgrad har hittills betytt att djurägare kan välja den bästa tänkbara djursjukvården om olyckan skulle vara framme. Vi rekommenderar alla djurägare att noga överväga försäkring, och att ingående sätta sig in i de olika villkor som olika försäkringsbolag erbjuder. Vi uppmanar alla att välja en försäkring som erbjuder ett fritt val av djursjukhus och djurkliniker så att du som djurägare kan välja den kvalitet på vård som du anser bäst motsvarar dina önskemål och ditt djurs behov. Det är du som djurägare som själv kontaktar ditt försäkringsbolag för eventuellt förhandsbesked huruvida en behandling täcks av den aktuella försäkringen.

I det fall en skada eller sjukdom anses ha förelegat vid försäkringens nytecknande, kan i vissa fall en reservation skrivas in i försäkringen vilket betyder att vissa behandlingar inte ersätts. Ersättningsbeloppet kan även sjunka i takt med att djuret blir äldre. Vi rekommenderar därför att du tar direktkontakt med ditt försäkringsbolag för att förstå vad som gäller för just din försäkring.

Försäkringsbrev

Det är bra om du tar med dig ditt djurs aktuella försäkringsbrev vid veterinärbesöket. På försäkringsbrevet står försäkringsnummer samt villkor för den rörliga och fasta självrisken.

Agriakortet

På samtliga verksamheter inom AniCura kan du välja att betala ditt besök med Agriakortet. Agriakortet är ett VISA-kort som fungerar som ett vanligt kreditkort och även kan användas för att handla i butiker och ta ut kontanter i uttagsautomater.

Du behöver inte ha ditt djur försäkrat i Agria för att få lov att ansöka om Agriakortet.

Du som har ditt djur försäkrat i Agria har möjlighet att skadereglera direkt genom att betala med ditt Agriakort. Det betyder att du inte själv behöver lägga ut för hela kostnaden samtidigt som du får 300 kronor i rabatt på din fasta självrisk. Agriakortet är avgiftsfritt för dig som är kund i Agria.

När du använder ditt Agriakort hos oss på AniCura (gäller dock inte Sundsvall, Östersund, Härnösand, Åre, Örebro (Bista) eller Kumla) får du 25% rabatt på priset på grundvaccination för hund (DHPPI) och för katt (kattpest och kattsnuva) upp till 15 månaders ålder. Dessutom får du rabatt på foder i våra butiker. Läs mer om hur du ansöker om, och skadereglerar, via Agriakortet.