Veterinärer utan gränser

AniCura är huvudsponsor för den ideella föreningen Veterinärer utan gränser. Föreningen, som startade 2010 och är partipolitiskt och religiöst obunden, ger stöd till veterinärmedicinska projekt över hela världen, dock främst i utsatta områden.

Veterinärer utan gränser prioriterar långsiktiga och seriösa projekt. Under 2015 kommer stöd bland annat att ges till Lilongwe Society for Protection and Care of Animals, till ett projekt för kastration och vaccinering av gatuhundar i Malawi. Så kallade Neuter & Release-program används i många städer och byar runt om i världen som ett sätt att hantera populationen av gatuhundar. Erfarenheten har visat att det inte är effektivt att avliva gatuhundar och gatukatter som ett medel för att minska antalet, eftersom deras ”revir” genast tas i besittning av nya djur.

Genom att kastrera tikarna och släppa tillbaka dem förhindrar man att nya valpar föds samtidigt som de kastrerade hundarna hävdar sina revir gentemot utifrån kommande hundar. I samband med kastrationen görs även en rabiesvaccinering. Tillsammans minskar dessa åtgärder både den totala förekomsten av rabiessmitta såväl som antalet djur som kan utgöra potentiella smittbärare. Därigenom minskar risken att människorna i området ska smittas av rabies.

Sedan 2012 pågår även ett projekt för minhundsverksamhet i Irak. Hunden, med sitt känsliga luktsinne, har förmåga att upptäcka nedgrävda landminor. I minhundsverksamheten utbildas lokala hundförare i att träna hundar till att reagera på och varna för minor, så att dessa kan grävas upp och desarmeras. Inga av projektets minhundar har kommit till skada genom sitt arbete.

AniCura har valt att stödja Veterinärer utan gränser då föreningen delar vår filosofi och värderingar, och vi tillsammans kan påverka människor och djurs hälsa och välfärd i utsatta delar av världen.    

 Minhund Irak 
Arbetande minhundar i Irak
Foto: Veterinärer utan gränser

Kastrationsdag Malawi
Kastrationsdag i Malawi
Foto: Karin Alvåsen