Denice Sverla som är utbildad lärare och Skolhundsförare och jobbar på Ekebyhov Grundsärskola på Ekerö tillsammans med Terapi- & Skolhunden Dis och nu även Sid som är under utbildning.

- Vad är det roligaste med jobbet som hundförare?

Det roligaste med jobbet som hundförare är att få möjlighet att skapa nya vägar till lärandet. Att jag får möjlighet att förena min stora hobby och passion i mitt drömyrke gör mitt jobb oslagbart. Hundarna bistår med det jag inte räcker till med, de skapar den känslan av lustfyllt och mindre kravställt lärande, fast kraven är detsamma, är känslan en annan. De hjälper mig att ta det abstrakta i matematiken till något konkret, de får fram motivationen att finna nya ord i ämnet svenska. De hjälper mig att skapa ett magiskt samspel mellan elever som annars finner det svårt att samverka med andra.

- Vad är dina hundars bästa egenskaper på jobbet?

Mina hundar är olika och kompletterar varandra väl, de är båda arbetsvilliga och har hög uthållighet i alla moment. Dis bästa egenskap är att hon är signalkänslig och bjuder på kontakt och trevliga beteende mot alla elever, de med och utan verbalt tal. Dis kan genom små ljud och gester bjuda upp på dans, hämta en pusselbit eller apportera en bokstav.

Sid, är en energiboost. Alla blir glada av sin samvaro med Sid. Sid är tillgänglig och ÄLSKAR allt som livet presenterar för honom.  Han är den glad apportör och vill gärna bära allt och till vem som helst.

- Kan du dela med dig av ett minne från någon av dina arbetsstunder med hundarna?

Varje dag är en dag att minnas på jobbet där hundarna interagerar med mina elever. Dis har fått elever som inte kunnat vara i samma rum utan att hamna i fullt slagsmål, att kunna samarbeta utan problem. Dis har fått elever att motivera sig till läsning och därför lyckas knäcka läskoden. Dis har också fått elever som varit utåtagerande att gå från flertaliga utbrott till inga alls. En elev som ofta väljer att sitta ensam och samspelar sällan med andra. Eleven saknar också spontant språk men skrev på egen hand en text om Sid. ”Sid gör mig glad med sin viftande svans. När jag är med Sid är jag glad. Sid är min bästa kompis.

”Hundarna är inte bara mina kollegor och en annan ingång till lärande, de kan även vara den där kompisen som ökar kommunikationen och de kan skapa en möjlighet att kunna socialisera på elevernas egna villkor."

- Vad gör hundarna när dom är lediga?

Förutom vardagligt familjeliv med långpromenader i skogen, så älskar båda hundarna sök – och spårarbete som vi ägnar mycket tid till på våra lediga dagar.

- Har du något tips till hundägare som är sugna på att utbilda sina hundar till Sociala Tjänstehundar?

I mitt yrke som lärare på särskolan, så använder jag i flera olika moment olika typer av material som mina hundar apporterar.  De apporterar bokstäver, figurer, siffror etc. Apportering kan man använda i så många lärandesituationer så ett moment som hunden behöver få stadgaträning i.

Att jobba med en social tjänstehund är ett kreativt arbete, allt är möjligt med en hund som tillgång. Det gäller att vara kreativ och skapande, allt är möjligt att integrera hunden tillsammans med. Mina hundar används alltid i kontexten tillsammans med de förmågor som läroplanen menar att vi ska undervisa i. Det är ett givande och otroligt roligt jobb som ALDRIG blir tråkigt.

- Varför tycker du att man ska vara medlem i SVTH?

Vi lär oss genom möten med andra. Genom att vara medlem får du just det.

Lärdom genom möten med andra som vill och arbetar för samma sak. Vi behöver tillsammans visa på vinsterna med djur i vård, skola och omsorg så detta blir väletablerat och en tillgång så fler får möjlighet att ta hjälp av en terapi- , vård-, eller skolhund.

Vi gratulerar Denice, Dis och Sid som blev månadens hundteam i juni.