”Varför läsa högt för en hund?” är ett projekt riktat till elever med läs- och koncentrationssvårigheter i åldern 8-15 år. Målet med projektet är att öka läsförmåga och läslust, minska koncentrationssvårigheter och förbättra självförtroendet att våga läsa inför gruppen eller klassen.

Terapi- och läshunden Cocos är en Welsh Springer Spaniel på sex år som har arbetat som läshund i projektet. Man ser på honom att han verkligen gillar sitt jobb, att få ge uppmärksamhet till barn och få kärlek tillbaka. Cocos och jag har under läsåret 2014-2015 arbetat på biblioteken i Falköping och Ulricehamn en gång i veckan och har träffat 28 olika elever. Vi har haft förmånen att få se hur elevernas möten med Cocos har påverkat deras glädje och självförtroende att läsa. Biblioteken har inrett rum där Cocos varit välkommen att arbeta och där hänsyn har tagits till eventuella allergier eller hundrädslor.

Det har varit fantastiskt att få följa elevernas resa under de sex tillfällen de träffat Cocos, att se hur Cocos har gett dem ökad läslust, bättre självförtroende och glädje i att gå till biblioteket för att läsa för honom. Uthålligheten att orka läsa högt och att ha fokus har hos de flesta elever ökat från i genomsnitt 8 minuter till hela 25 minuter. Det lugn Cocos gett dem när han legat i deras knä har varit påtagligt. Glädjen över att få göra tricks och mysa med Cocos efter lässtunden har varit en bra motivator.

Projektet ”Varför läsa högt för en hund?” är finansierat av Studiefrämjandet, med medverkande av Falköpings och Ulricehamns kommuner med sina stadsbibliotek, samt Positiva Hunden. En utvärdering av projektet är under framtagande. Den som vill veta mer om hur en läshund jobbar kan söka på ”Varför läsa högt för en hund” både på Youtube och Facebook.

Text: Agneta Sagebrand, Positiva Hunden och Ordförande i Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen