Hund som arbetskompis

Att få ha sin hund som arbetskamrat är väldigt speciellt. Innan man når dit har både hund och förare en lång gemensam resa att göra. För att börja med föraren så ska du ha ett gediget intresse för människor, ha en humanistisk människosyn, ha ett hundintresse, tycka om att träna din hund, ha tid, pengar och en stor nyfikenhet och öppenhet för människor i allmänhet och kanske för dem i en svag ställning i synnerhet. Att få skänka lugn, aktivitet, glädje, motivation, närhet, tillhörighet, en uppgift, självförtroende och många goda skratt tack vare och med hjälp av sin hund är fantastiskt.

Resan börjar när hunden fyller ett år med ett lämplighetstest. Har du haft din hund sedan den var valp så kan du ha kommit en bra bit på väg med socialiseringsträning, miljöträning och hanteringsträning. På lämplighetstestet tittar man bl a på hundens intresse för människor, hanteringsvana, ljudbelastning, en kram, samarbete med förare och allmänlydnad. Klarar ekipaget detta test är man redo för att börja sin utbildningen mot social tjänstehund. Första steget är Besökshund och sedan kan du fortsätta till Vård/Terapi/Skolhund beroende på intresse och utbildning hos föraren.

Jag skulle förmodligen kunna skriva en hel bok om allt jag har varit med om tillsammans med mina Terapihundar Peppar och Dovah och alla möten vi har haft med många olika människor. Framförallt den glädje och värme som vi har mött tack vare hundarnas tålamod men även den motivation som hundarna har väckt ofta bara p g a sitt intresse för samarbete och sin nyfikenhet.

Terapihund

Text och bild: Anja Wernersson, Instruktör och specialiserad hundpsykolog