Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen

Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen är en rikstäckande samlingsorganisation, som drivs som ideell förening. Föreningen verkar för att hålla en hög kvalitet på svenska terapihundsekipage, vårdhundar och andra sociala tjänstehundar.

Vetenskapliga studier har visat att hundar har en välgörande effekt på människor och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer. Terapihundar har utbildats för att inom exempelvis skolan, på vårdhem eller på behandlingshem bidra till att skapa motivation, minska oro och ångest, förbättra minnet såväl som muskelstyrka och finmotorik, samt öka viljan att interagera med andra.

Othello i tjänst

Border collien Othello i tjänst
Foto: Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen

Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen samlar utbildningsanordnare och ekipage samt håller bland annat en databas för att sammanföra ekipage med uppdragsgivare och kunder. Föreningen verkar för att främja den skandinaviska vård- och terapihundomsorgens utveckling, tydliggöra den sociala tjänstehundens roll i vård och omsorg samt verkar för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom området med sociala tjänstehundar.

AniCura har valt att stödja Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen då föreningen tillvaratar och utvecklar hundars förmåga att märkbart förbättra människors hälsa och välmående.

"Våra hundar är vårt viktigaste arbetsredskap, våra närmaste kollegor och våra bästa vänner. För att säkra att våra hundar alltid mår bra och kan fungera i sitt jobb har vi valt att samarbeta med AniCura. Med djursjukhus och kliniker på 80 orter i Sverige, Norge och Danmark känner vi oss säkra på att AniCura alltid finns nära till hands när våra käraste kollegor behöver hjälp."

Månadens hundteam

Vi vill gratulera Lena Stenvall som är månadens hundteam! Ett stort grattis till dig och dina fyrbenta kollegor, ni gör ett fantastiskt jobb.

Vi har fått äran att intervjua Lena!