Manimalis bildades 1990 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter på människans hälsa och välbefinnande samt på samhället i stort.

Effekterna kan vara av ekonomisk, psykologisk, fysiologisk och social karaktär. Manimalis arbetar med att samla in, sammanställa och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande.

I USA, England och Frankrike har sällskapsdjur under flera decennier använts i stor utsträckning inom vård, omsorg, skola och kriminalvård. Manimalis har med hjälp av omfattande internationell forskning via medierna belyst djurens förmågor att få oss människor att må bättre, och på senare tid har medvetenheten kring dessa frågor ökat även i Sverige.

Manimalis sprider information om ämnesområdet Human Animal Bond via sin webbplats, där även Manimalisrapporten finns för nedladdning, samt via sociala medier. Därutöver sker påverkansarbete gentemot beslutsfattare för att säkerställa att nya lagar och riktlinjer inte utformas på ett sätt så de riskerar att inskränka möjligheterna att ha sällskapsdjur.

Manimalis är medlem i paraplyorganisationen International Association of Human- Animal Interaction Organizations, IAHAIO.

AniCura har valt att stödja Manimalis arbete då organisationen delar våra värderingar och syn på djurens betydelse för människors hälsa och välbefinnande, liksom vikten av ett ansvarsfullt djurägande samt ökad livskvalitet för människor och djur i samverkan.

 

Boel Sandros, veterinär

"Det informations- och påverkansarbete som Manimalis utför sedan länge har stor betydelse för att de välgörande effekterna av interaktionen mellan människor och djur blir mer kända. Vi är glada över att vi genom vårt samarbete med Manimalis blir delaktiga i att the human-animal bond ska få än större spridning och nya tillämpningsområden."