Initiativ

Vi inom AniCura anser att det är naturligt att vi som ett privat företag tar initiativ för vår omvärld, våra medmänniskor och andra levande varelser.

Djurens välbefinnande och hälsa ligger oss förstås särskilt varmt om hjärtat, men vi vill också värna om den värdefulla roll djur spelar i människors liv. AniCura arbetar aktivt för att främja samhällsnytta inom djurhälsa och vill stötta organisationer som delar samma filosofi och värderingar och som verkar för en ökad interaktion mellan människor och djur. Detta arbete kallar vi Initiativ.