Globen fylls av djurälskare

Internationell veterinärkongress i Stockholm

Det är andra gången som AniCura bjuder in företagets medarbetare från samtliga länder till en internationell tredagars kongress i Stockholm. Förra gången samlades 1 250 personer i februari 2016. Denna gång deltar fler än 2 000 personer och över 20 olika nationaliteter under tre dagar i Globen i Stockholm.

- Genom att samla ledande veterinärmedicinsk kompetens vill vi sätta fokus på viktiga medicinska frågor som antibiotikaanvändning och patientsäkerhet, men också bygga vidare på vår starka kultur och värderingar, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

På agendan står en bredd av veterinärmedicinska områden, med särskild tonvikt på kvalitet och patientsäkerhet. Några av frågorna som kommer diskuteras är:

  • Incidenthantering i djursjukvården
  • Diagnostik, kirurgi och invärtesmedicin
  • Kvalitet och kostnader för djursjukvård
  • Kundupplevelsen, digitalisering och e-hälsa
  • Kompetensutveckling och medarbetarnöjdhet

Flera av föreläsarna är internationella auktoriteter inom sina respektive områden och framstående forskare. Deltagarna är veterinärer, djursjukskötare, djurvårdare och annan djurvårdspersonal. 

- Det känns särskilt roligt att vi har med de yrkesgrupper som sällan får möjlighet att besöka veterinärmedicinska konferenser. Vi hoppas att bredden och djupet av ämnen och deltagare ger värdefulla insikter i hur vi tillsammans skapar framtidens djursjukvård, avslutar Peter Dahlberg.

Den 8 februari genomförs en förkongress med föreläsningar inom olika veterinärmedicinska områden inom allt ifrån onkologi och bilddiagnostik till kirurgi och akutmedicin. Därefter fokuserar programmet på medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, kundupplevelsen, medarbetarnöjdhet och kompetensutveckling. Kongressen riktar sig till medarbetare på de 200 europeiska djursjukhus och djurkliniker som är en del av AniCura.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.