Striktare regler för att söva djur på AniCura

I september i år trädde Jordbruksverkets nya regler i kraft som innebär att djurvårdare i Sverige får utföra arbetsuppgifter som tidigare endast varit tillåtna för legitimerad personal. AniCura har analyserat konsekvenserna av de nya reglerna och beslutat att tillämpa ett striktare internt regelverk, för att säkerställa patientsäkerheten på företagets drygt 40 djursjukhus och djurkliniker i Sverige.

Jordbruksverkets nya bestämmelser beslutades den 28 september och gäller under en sexårig övergångsperiod. De nya reglerna innehåller en utökning av djurvårdares behörigheter inom flera områden för att avhjälpa bristen på legitimerade djursjukskötare inom svensk djursjukvård. Enligt Jordbruksverkets nya bestämmelser får djurvårdare efter tre års yrkeserfarenhet samt en grundläggande anestesiutbildning ge narkotikaklassade läkemedel och söva djur, något som varit omdiskuterat i branschen. AniCura har analyserat konsekvenserna av de nya reglerna och kommit fram till en striktare intern hållning.

 – Vi välkomnar Jordbruksverkets initiativ för att komma tillrätta med personalbristen i djursjukvården och är i stort positiva till de nya reglerna. Men när det gäller att söva djur och övervaka narkos kommer vi även fortsättningsvis begränsa det till legitimerad personal. För oss handlar det om patientsäkerhet och trygghet för våra kunder, säger Sandra Göransson, chefsveterinär för AniCura i Sverige och fortsätter:

– Över tid vill vi förstås att det blir fler utbildningsplatser för djursjukskötare så att vi kan komma tillrätta med bristen på legitimerad personal. Det är centralt för att upprätthålla kvaliteten i svensk djursjukvård.

AniCuras interna riktlinjer för inducering och övervakning av narkos infördes under oktober i år.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.