Missvisande bild av svensk djursjukvård i Svenska Dagbladet

Den 15 januari 2017 publicerades en artikel på SvD.se om svensk djursjukvård där AniCura omnämns tillsammans med andra aktörer i djursjukvårdsbranschen. Eftersom vi anser att artikeln ger en missvisande bild av svensk djursjukvård och innehåller flera påståenden som är felaktiga vill vi bemöta dem.

På AniCura känner vi ett stort ansvar för att djurägare och andra intressenter får en korrekt bild av oss och svensk djursjukvård. Det är många gånger svåra beslut som djurägare ställs inför när de har ett sjukt djur och det är viktigt att djurägare känner förtroende för oss och den vård vi erbjuder. Av den anledningen vill vi därför reda ut ett antal felaktiga påståenden som återfinns i SvDs artikel.

  • SvD påstår att två tredjedelar av landets djursjukhus och veterinärkliniker ägs av AniCura och en annan större aktör. Detta stämmer inte. Det finns idag totalt ca 800 djurkliniker i Sverige, varav ca 40 ingår i AniCura. Den andra aktören är något större med ca 50 djurkliniker. AniCuras kliniker utgör således omkring 5 procent av totalt antal djurkliniker i Sverige. Efter att AniCura påtalat detta för SvDs redaktion, har artikeln uppdaterats.

  • AniCuras djursjukhus och veterinärkliniker redovisar priser på många behandlingar för att de ska vara lätta att jämföra. Ett exempel bland många återfinns bland annat här. Dessutom besvarar alla våra djurkliniker förfrågningar från djurägare om kostnader för olika typer av vård och behandlingar via både telefon och vid besök. Vi påbörjar inga behandlingar utan djurägarens medgivande. Vi går alltid igenom våra kostnader för de kunder som önskar mer information.

  • I artikeln hänvisas till Folksams undersökning från 2015 som hävdar att de större aktörerna, däribland AniCura, har en högre prisbild än andra djurkliniker. Folksams undersökning har varit starkt ifrågasatt och jämför inte behandlingar utan diagnoser. Vad Folksams jämförelse visar är att patienter med en viss diagnos betalar mindre för enklare behandlingar än för mer avancerade vård. AniCura är fokuserat på specialistvård och gör därmed en större mängd avancerade behandlingar. Det kan vara värt att notera att det ligger i Folksams intresse som försäkringsbolag att deras försäkringstagare spenderar så lite som möjligt på djursjukvård.

  • Försäkringsbolagens ökade kostnader för djursjukvård som behandlas i artikeln har i huvudsak sin grund i att djursjukvården blir alltmer avancerad med nya, moderna behandlingsmetoder och att allt fler djurägare går till veterinären oftare än tidigare. Kundernas efterfrågan på högkvalitativ djursjukvård ökar, samtidigt som nya, effektiva behandlingar bidrar till att våra djur lever längre. Ökad ålder ger normalt ett större vårdbehov, precis som för människor. Vissa försäkringsbolag, som t ex Agria, har gjort förändringar i sina försäkringsvillkor som gör att även äldre djur kan åtnjuta försäkringsskydd. Den totala summan som spenderas på djursjukvård i Sverige har därför ökat. När det gäller AniCuras prishöjningar, så har de sedan bolaget grundades legat på en nivå om cirka tre procent per år, och utgör alltså bara en av flera orsaker till att försäkringsbolagen upplever högre kostnader för djursjukvård.

  • Det är viktigt att komma ihåg att debatten om priser i djursjukvården, och förhållandet till försäkringsbolagen, har pågått under många år och inte har med ägandet att göra utan med att vården utvecklas snabbt både kvalitetsmässigt och genom att bli mer avancerad och specialiserad. Ett exempel från 2009 (många år innan någon större aktör hade etablerats i Sverige) är följande inslag i SR. Etablerandet av större aktörer drivs av flera faktorer, bland annat en ökande grad specialisering, en önskan från många veterinärer att vara del av något större samt en bransch som kan vinna på samordning av vissa processer. De ökade kostnaderna för djursjukvård drivs av annat, t ex medicinska framsteg och en förändrad syn på djur och djursjukvård från djurägare. Större aktörer kan dessutom bidra till ökad kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Det är fel att låta påskina andra samband.

På AniCura arbetar vi hårt för att utveckla svensk djursjukvård mot det bättre, i linje med vår vision och våra kunders (djurägares) önskemål. Sedan vi bildades i november 2011 har vi åtnjutit ett stadigt ökande antal kunder som vänder sig till oss för att de får högkvalitativ vård och bra bemötande. Vår kundnöjdhet är hög. Vi investerar i samtliga våra verksamheter för att kompetens, utrustning och lokaler ska ligga på en hög nivå och vi har ett systematiserat kvalitetsarbete som är unikt i branschen. Djurägare som vänder sig till AniCura kan känna sig trygga hos oss.

Vi välkomnar all form av diskussion och granskning men önskar att den förhåller sig saklig och att vi erbjuds möjlighet att kommentera påståenden om AniCura.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tullberg, kommunikationsansvarig AniCura, +46 73 626 88 86

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.