Information med anledning av Folksams pressmeddelande om kostnader och priser i svensk djursjukvård

Den 12 november publicerade Folksam ett pressmeddelande om prisutvecklingen i djursjukvården. Bakgrunden är försäkringsbolagets ökade kostnader för veterinärvård.

AniCura välkomnar initiativ som förbättrar information och fakta till våra kunder. Det är oerhört viktigt för oss att djurägare får rätt information om vårdalternativ och priser, och vi arbetar kontinuerligt med att anpassa vården efter kundens individuella önskemål.

Mot den bakgrunden är det oroväckande att Folksam, som ett av de större djurförsäkringsbolagen i Sverige, återigen presenterar felaktiga påståenden och jämförelser av olika vårdalternativ, där avancerad vård likställs med enkla behandlingar:

  • Folksam jämför inte kostnader för behandlingar, utan för diagnoser som exempelvis klåda, klobrott, urinvägsinfektion eller öroninfektion. En viss diagnos kräver ofta helt olika typer av behandling, och enklare behandlingar kostar mindre än mer avancerad vård. Detta gäller såväl inom veterinärvård som vård för människor. Exempelvis kan en urinvägsinfektion innebära alltifrån ett enda besök med receptförskrivning till långvarig vårdvistelse med kirurgiskt ingrepp. Det går alltså inte att jämföra priser kopplat till diagnos, vare sig mellan kliniker eller över tid. AniCura står för en stor del av den specialiserade djursjukvården i Sverige och har således en stor mängd komplicerade fall.
  • De ökade kostnaderna för djursjukvård som Folksam upplever beror på att vården utvecklats och blivit alltmer avancerad med nya, moderna behandlingsmetoder. Allt fler djurägare går till veterinären oftare än tidigare och efterfrågan på högkvalitativ djursjukvård ökar. AniCuras prishöjningar har sedan bolaget grundades legat på en nivå om tre procent per år, och utgör alltså bara en av flera orsaker till att Folksam upplever högre kostnader för djursjukvård.
  • För enklare behandlingar där det går att på förhand fastställa ett pris, finns sedan länge prislistor på de flesta av AniCuras djursjukhus och djurklinikers hemsidor. Ett exempel; http://www.anicura.se/djursjukhuset-albano/patient-hos-oss/priser/. Det går också att få pris på olika behandlingar via telefon. Inga behandlingar påbörjas utan djurägarens medgivande.

AniCuras VD Peter Dahlberg kommenterar Folksams utspel:

Under det senaste decenniet har både djurhållning och djursjukvården i Sverige utvecklats positivt så att fler djur idag mår betydligt bättre och lever längre. Djursjukvården ligger i internationell toppklass och Sverige tas ofta upp som förebild. Vi har hög försäkringsgrad, god kvalitet samt restriktiv antibiotikaanvändning. I det sammanhanget är det olyckligt att Folksam presenterar missvisande information, vill begränsa utvecklingen och förespråkar lågprisvård. En sådan utveckling skulle naturligtvis utgöra ett hot mot patientsäkerhet och djurvälfärd i Sverige. Vi inom djursjukvården kan bli bättre på att informera om priser, kostnader och behandlingsalternativ, men efterlyser samtidigt en korrekt informationsgivning från branschens övriga aktörer.

Läs mer om priser och kostnader i djursjukvården.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.