Certified Canine Rehabilitation Practitioner

Nu finns det 3 personer som innehar CCRP certifikat i Sverige!

Vi vill säga stort grattis till Matilda Wallman som är den första Leg.Djursjukskötare i Sverige att få ett CCRP certifikat. Certifikatet utfärdas av University av Tennessee och är en vidareutbildning inom sjukgymnastik för hund. 

Matilda arbetar på AniCura Norsholms Djursjukhus

Fler nyheter

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.