AniCuras Forskningsfond stödjer tretton nya forskningsprojekt

Sedan flera år tillbaka har AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, genom sin forskningsfond tillfört medel till olika veterinärmedicinska forskningsprojekt. För 2017 beviljas nu tretton olika projekt i fem länder medel ur AniCuras Forskningsfond.

Under årets ansökningsförfarande mottog AniCuras Forskningsfond nära dubbelt så många ansökningar som tidigare år. Tretton av projekten inom bland annat kardiologi, neurologi, ortopedi, reproduktion och invärtesmedicin beviljades finansiellt stöd från fonden.

Ansökningarna för medel ur AniCuras Forskningsfond bedöms av AniCuras Vetenskapliga Råd, som består av ledande specialister inom flera veterinärmedicinska områden.

̶  Det är glädjande att se ett stadigt ökande antal ansökningar av hög kvalitet, och ett ökat antal forskningsprojekt som beviljas medel ur forskningsfonden varje år. AniCuras Forskningsfond innebär en unik möjlighet för veterinärer som inte är knutna till universiteten att bedriva forskning, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, leg veterinär, VMD, Docent och europeisk specialist i kardiologi (Diplomate ECVIM-CA).

Veterinärmedicinsk forskning utanför universitet är relativt ovanligt eftersom finansiering ofta saknas. För att utveckla en större bredd av veterinärmedicinska områden och ge fler veterinärer möjlighet att bedriva forskning, grundades AniCuras Forskningsfond 2015. Bakom AniCuras Forskningsfond står AniCura tillsammans med tre av dess ägare; Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, Fidelio Capital och Nordic Capital.

̶  Vår vision är att tillsammans utveckla framtidens djursjukvård och klinisk forskning är naturligtvis en viktig del i det. Vi har goda förhoppningar om att flera av de här forskningsprojekten i framtiden kommer att omsättas i bättre och effektivare behandlingsmetoder för våra sällskapsdjur, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Forskningsprojekt som beviljats medel ur AniCuras Forskningsfond har valts ut baserat på forskningskvalitet, förutsättningar för publikation i en granskad, internationell veterinärmedicinsk tidsskrift och potential för att förbättra behandlings- och/eller diagnosmetoder.

De tretton veterinärer och forskningsprojekt som fått stöd av AniCuras Forskningsfond är:

  • Liva Vatne, AniCura Oslo Dyresjukhus, Norge
   “Transthoracic echocardiographic reference intervals in the English Setter dog”

  • Ada Krupa, AniCura Direnziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Nederländerna
   “L-asparaginase activity and plasma amino acid profile in treatment-naïve healthy and high-grade lymphoma-bearing cats after a single injection of PEG-L-asparaginase”

  • Eirik Kvale, AniCura Bergen Nord, Norge
   ”Influence of sex hormones on medial patellar luxation in female small breed dogs”

  • Outi Turkki, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Sverige
   “Optimizing antimicrobial periprophylaxis in canine surgery: Analysis of data from 44 small animal practices in Europe”

  • Anna Edner, AniCura Falu Djursjukhus, Sverige
   ”Carprofen concentration in milk of lactating bitches treated with a subcutaneous injection of carprofen followed by oral carprofen for five days”

  • Thomas Øyo, AniCura Bergen Sor, Norge
   “Genetic sequencing and differentiation of Helicobacter spp. in Norwegian dogs with gastritis and gastric ulcers”

  • Cecilia Rohdin, AniCura Djursjukhuset Albano, Sverige
   ”Importance of hypo-and aplasia of the caudal articular facets in pugs in the development of progressing non-painful myelopathy (PMP)”

  • Hanneke Van Meeuwen, AniCura Kliniek Voor Gezelschapsdieren Eersel, Nederländerna
   “Heart disease in the English Bull Terrier”

  • Sofie Van Meervenne, AniCura Läckeby Djursjukhus, Sverige
   ”The role of sex hormones in idiopathic epilepsy in dogs”

  • Åsa Bergholtz, AniCura Djursjukhuset i Jönköping, Sverige
   ”A study on the association between extraction of diseased teeth in the maxilla and resolution of clinical signs in dogs with lymphoplasmacytic rhinitis”

  • Marianne Tenger, AniCura Djursjukhuset Albano, Sverige
   ”Prevalence of epilepsy in British Shorthair cats”

  • Mette Louise Halck, AniCura Kobenhavns Dyrehosptial, Copenhagen
   Research project around guinea pigs

  • Jakub Kaczmarek, Klientierspezialisten Augsburg, Tyskland
   ”Influence of bending direction on new polyaxial locking plate in fracture gap model”

Läs mer om de olika forskningsprojekten.

För mer information, vänligen kontakta
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, +46 850 530 456
Maria Tullberg, kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 88

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.