Vaccin mot pälsdjursallergi

Att djur blir alltmer accepterade inom vård- och omsorg är en positiv utveckling. Utbildade hundar som hjälpmedel i olika former av terapi, fysisk som psykisk, har väldokumenterad god effekt på människor med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Hundar inom äldreomsorg, särskilda boenden och som stöd i skolundervisning blir allt vanligare. Så gott som alla som tagit initiativ till arbete med sociala tjänstehundar har mött motstånd; oftast ses allergi hos anställda som ett hinder. I de allra flesta fall hittar man lösningar som fungerar för alla, men så enkelt det vore om det fanns ett vaccin mot pälsdjursallergi!

Finns det allergivänliga raser? Svaret på den frågan är definitivt nej. Det finns mycket stora skillnader mellan individer, men att det skulle finnas någon ras som är mindre allergiframkallande än någon annan har vi inte funnit några belägg för.

Vid Karolinska Institutet (KI) i Solna pågår nu forskning och man har kommit en bit på väg mot ett vaccin mot just pälsdjursallergi. Att få fram ett vaccin är en tidskrävande och mycket kostsam process och på KI söker man nu ekonomiskt stöd från företag och stiftelser. Parallellt med detta arbete pågår forskning om hur allergiframkallande olika hundar är; finns det allergivänliga raser?

"Svaret på den frågan är definitivt nej", säger Guro Gafvelin, seniorforskare på KI. Det finns mycket stora skillnader mellan individer, men att det skulle finnas någon ras som är mindre allergiframkallande än någon annan har vi inte funnit några belägg för.

Kanske kan man då slå hål på den myten en gång för alla? Givetvis spelar det roll hur välskött hundens päls och hud är. Ny forskning visar att under vår och sommar kan pollen samlas i hundpälsen och hypotesen är att det kanske är pollen och inte hunden som hos vissa framkallar allergiska reaktioner, vilket kan ge hopp åt dem som trott sig vara hundallergiker men inte fått någon reaktion på några tester för hundallergi.

"Hittills har vi analyserat prover från ca 400 hundar och sett stora individuella skillnader. Vi vet inte riktigt varför det är så stora skillnader och vi har inte funnit några samband mellan exempelvis hårlag och mängd allergen".

Eftersom det nu tveklöst inte finns några ”allergivänliga raser”, hur gör man för att underlätta för arbetande sociala tjänstehundar?

"Dels kan man numera testa hur allergen en hund är, dvs hur mycket allergiframkallande ämnen finns i päls, hud och saliv hos en hund, och dels kan man hålla päls och hud så pass ren och fri från allergen att risken för allergiska besvär hos människorna som kommer i kontakt med hunden blir minimal", säger Bo Karlstedt, Medi-Tecs vd.

Nästa steg i arbetet är att ta fram ett test där den som är allergisk själv kan ta reda på vilka allergener man reagerar på. På så vis kan man matcha sitt resultat mot en lämplig hund, vilket visserligen inte är någon garanti för att man inte blir allergisk men chanserna att kunna umgås med hund – egen eller andras – utan besvär ökar markant.

- Det återstår några tekniska detaljer, men vi räknar med att kunna ha det här testkitet klart efter årsskiftet, berättar Guro Gafvelin inte utan viss stolthet.

Text och bild: Lena Heimlén, Manimalis

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.