Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholms svar på Ponnymammans blogginlägg

Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholms svar på Ponnymammans blogginlägg den 25 september.

Hej Ulrika,

Med anledning av ditt blogginlägg vill vi framföra följande:

En stiftelses uppgift är att varaktigt förvalta en förmögenhet för ett visst ändamål. Vår stiftelses ändamål är att verka för den öppna och slutna djursjukvården för smådjur (ej häst) i Stor-Stockholm. Det viktigaste för oss som stiftelsens styrelse är att vi fullföljer ändamålet i stiftelseförordnandet vilket vi tycker att vi gör på ett bra sätt.

Det finns ett antal sakfel i ditt blogginlägg:

  • Vi har inte dränerats på våra tillgångar. Tidigare ägde vi två djursjukhus men valde att 2011 sälja aktiemajoriteten till Djursjukhusgruppen (sedemera AniCura) för att säkra en fortsatt professionell utveckling och drift. Vi har sedan dess haft två personer som representerar oss i AniCuras styrelse. Vi sitter i styrelsen för att värna om AniCuras strategi och för att vi ska bevaka våra intressen, d.v.s. stiftelsens ändamål. Det fanns ingen i stiftelsen som hade ekonomiska intressen när vi valde AniCura.
  • Det finns ingen anledning att känna oro för att stiftelsen ekonomiska ställning försvagas. Att vår ägarandel i AniCura minskar är en konsekvens av att bolaget växer och att vi diversifierat vårt kapital. Givetvis förvaltar vi även vårt kapital vilket ger avkastning.
  • Vi försöker inte dölja något kring våra satsningar och vi har löpande informerat om investeringar som gjorts. Se t.ex. press releases som vi gjort tillsammans med SLU och AniCura. AniCura publicerar dessutom många av de investeringar de gör som delvis finansieras med vår hjälp på deras hemsida.

Att vi använder Stiftelsens kapital till att på olika sätt stötta och utveckla djursjukvården i Stor-Stockholm är i enlighet med våra stadgar. Det är meningen att kapitalet ska användas till stiftelsens ändamål och inte bara läggas på hög. Att besluta vilka initiativ som ska stöttas är stiftelsens styrelses främsta uppgift. Stiftelsen bidrar till djursjukvård i Stor-Stockholm på ett flertal sätt, nedan ett par exempel från de senaste åren:

  • Kompetensutveckling av personal
  • Neurologiskt center för hund och katt
  • Investering i OCT och möjlighet till ögonscanning för smådjur
  • Verka för bättre tillgång på legitimerade djursjukskötare
  • Utbyggt laboratorium
  • Stor satsning på klinisk forskning inom smådjurssjukvård genom att stödja forskningsprojekt på SLU, individuella sökningar och genom AniCuras forskningsfond

Mer information om ovanstående finns under sidan djursjukvård.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi är stolta bidragsgivare till djursjukvården i Stor-Stockholm och våra bidrag kommer djur, djurägare och djurhälsopersonal tillgodo. Vi utvärderar kontinuerligt och följer upp att våra bidrag gör skillnad.

Vill du veta mer om Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholms arbete och vad de gör för djursjukvården i Sverige idag? Läs gärna mer på stiftelsens hemsida

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.