QualiCura, kvalitetssäkring inom AniCura

I takt med att infektioner med antibiotikaresistenta bakterier blir vanligare hos både människor och djur ställs allt högre krav på smittskydd, vårdhygien och klok antibiotikaanvändning, något vi inom AniCura tar på största allvar.

Kontinuerlig kvalitetsförbättring har sedan länge stått på agendan för alla de djursjukhus och djurkliniker som numera ingår i AniCura. Sedan AniCura grundades har dessa satsningar förenklats genom förbättrade möjligheter att dela kunskap, idéer och best practice om metod och resultat. För att ytterligare driva på denna ständigt pågående kvalitetsutveckling tog AniCura under 2015 fram och lanserade ett företagsövergripande program för systematisk kvalitetsförbättring som vi kallar QualiCura.

Huvudmålet med QualiCura är att ge AniCuras patienter säkrare vård och bättre medicinskt utfall. AniCuras satsningar på högkvalitativ vård är patientinriktade med specifikt fokus på patientens säkerhet. Patientinriktad vård betyder för oss att AniCura sätter djurets vårdbehov i centrum och att vi tillsammans med djurets ägare arbetar för att hitta den bästa formen för vård i varje enskilt fall.

Häromveckan var Ulrika Grönlund, veterinär och kvalitetsansvarig på AniCura samt veterinär Maria Karlsson i Oslo och föreläste för norska och svenska kollegor inom AniCura om just antibiotikaanvändning och resistens, vårdrelaterade infektioner, kvalitetssäkring av djursjukvården och patientsäkerhet.

Läs veterinär Maria Karlssons egna ord om föreläsningen i hennes blogg.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.