Nya medlemmar i AniCuras vetenskapliga råd

AniCuras vetenskapliga råd skapades 2013 för att stödja AniCuras verksamheter avseende evidensbaserad vård, kvalitetssäkring och forskningsstrategi. I och med AniCuras geografiska expansion utökas rådet nu med två nya medlemmar.

Rådets huvudsakliga uppgift är att främja evidensbaserad medicin och kvalitet inom AniCura. Rådet har också till uppgift att understödja klinisk forskning inom AniCura vilket inkluderar att fördela medel från AniCuras forskningsfond till kvalificerade forskningsprojekt. Att främja evidensbaserad medicin och klinisk forskning ger en rad fördelar för våra patienter framför allt i form av högre medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

AniCura har nöjet att meddela tillsättningen av två ytterligare medlemmar till AniCuras vetenskapliga råd. Personerna åtnjuter gott renommé och uppskattning för sin kompetens och vilja till utveckling samt har spelat en viktig roll i utvecklingen av sina respektive medicinska områden.

Barbara Kaser-Hotz, leg vet, Prof. Dr. med vet, Dipl ACVR, Dipl ECVDI, verksamhetschef och specialist inom onkologi och radiologi på AOI Center i Zug, Schweiz.

och

Monika Linek, leg vet, Dipl ECVD, verksamhetschef och specialist inom dermatologi på AniCura Tierärztliche Spezialisten Hamburg, Tyskland.

"Det är mycket glädjande att AniCura fortsätter att attrahera djursjukhus och individer med så bred och djup erfarenhet inom klinisk forskning och evidensbaserad medicin utanför Skandinavien. Vi ser fram emot att internationalisera rådets arbete ytterligare samt att fortsätta främja forskning och högre vårdkvalitet inom AniCura."

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.