AniCura värnar om antibiotikan

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, fortsätter det viktiga arbetet mot antibiotikaresistens genom att förbättra vårdhygien och antibiotikaanvändning. För andra året i rad avslutades i oktober en intern undersökning angående vilka antibiotika som förskrivs till hund för olika typer av diagnoser. Detta är ett led i AniCuras långsiktiga satsning på veterinärmedicinsk kvalitet.

QualiCura, AniCuras systematiska veterinärmedicinska kvalitetsprogram lanserades 2015 med målsättningen att förbättra patientsäkerhet och åstadkomma bättre medicinskt utfall. Detta omfattar att djur som kommer till AniCura ska få vård och behandling efter senaste rön samt att risken för att smittas under djursjukhusvistelse ska minimeras. Inom ramen för QualiCura mäts bland annat antibiotikaanvändning och förbrukning av handdesinfektionsmedel, där det sistnämnda utgör ett indirekt mått på handhygien. Resultaten från dessa mätningar har tillsammans med bakgrundsinformation kommunicerats muntligt och skriftligt till AniCuras verksamheter.

– Det har varit ett oerhört stimulerande år med QualiCura. Många verksamheter vill värna om antibiotika och flera förbättringsåtgärder har skett. Mer handsprit har satts upp och många av AniCuras veterinärer beskriver hur de minskat sin antibiotikaförskrivning vid specifika diagnoser och att det har gått fint, säger Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura.

Antibiotika är ett livräddande läkemedel men ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan även antibiotika utgöra fara för djuret om det ges vid fel indikation. Faran för patienten är att dess normalflora förändras och att resistenta bakterier gynnas och växer i antal vilket leder till att antibiotikans effekt riskerar att urholkas. Likaså drabbar detta även djurägare och blir en risk för samhället. AniCura, som stor djursjukvårdsgivare, tar sitt samhällsansvar genom en mer ansvarfull antibiotikaanvändning.

För andra året i rad genomfördes i oktober en diagnos-antibiotikaförskrivningsstudie inom ramen för QualiCura. Totalt insamlades data från 200 observationer från 65 djursjukhus och kliniker i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. De första resultaten visar att sårinfektioner är den vanligaste indikationen och betalaktamantbiotika den mest använda antibiotikan.

"Glädjande att även detta år har antibiotika som WHO kallar Critically Important Antibiotics (CIA) endast använts ett fåtal gånger, och detta är trots att studien i år omfattar fler länder." 

Förutom att förmedla mer specifika resultat från årets antibiotikaundersökning tillsammans med önskade förbättringsåtgärder för AniCuras kliniker erbjuder AniCura kurser i bättre antibiotikabehandling, vårdhygien och sårbehandlingar. Allt i företagets strävan att värna om antibiotikan och patientsäkerheten.

För mer information, vänligen kontakta
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager at AniCura, +46 706 387 562, ulrika.gronlund@anicuragroup.com

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.