AniCura först med kvalitetsrapport

AniCura publicerar idag den första övergripande kvalitetsrapporten någonsin inom djursjukvården. Inspiration till rapporten kommer från humansjukvården och har som syfte att uppmuntra till ytterligare kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling.

Rapporten beskriver AniCuras nya systematiska kvalitetsarbete ”QualiCura” där målsättningen är att öka patientsäkerheten och förbättra det medicinska utfallet för AniCuras patienter. QualiCura omfattar flera områden som till exempel vårdhygien, antibiotikaanvändning, diagnostikkvalitet och kompetensutveckling.

AniCuras kvalitetsrapport 2015 är resultatet av ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att tillhandahålla djursjukvård av högsta möjliga kvalitet. Den här typen av rapporter är vanliga inom humansjukvården, men har inte tidigare publicerats inom djursjukvården.

"AniCura strävar efter att tillhandahålla Europas bästa djursjukvård vilket kräver konstant utveckling. Djurägare som besöker oss har redan höga förväntningar och upplever ofta att vi har kortare väntetider, högre tillgänglighet och högre servicegrad än humanvården i stort. Med denna rapport synliggör vi på ett transparent sätt också AniCuras systematiska kvalitetsarbete, något vi tror gynnar veterinärbranschen i både Sverige och övriga Europa. Vi hoppas att resten av branschen följer efter även inom detta område."

Rapporten utgör en summering av många av AniCuras lanserade kvalitetsinitiativ, såväl som prioriterade områden i behov av ökat fokus och möjligheter till utveckling. Dessa samlas och accelereras nu avsevärt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i QualiCura. I likhet med humansjukvården har nu också patientsäkerhet fått mycket större fokus, i och med QualiCura.

Läs mer om AniCuras kvalitetsrapport

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.