AniCura Djursjukhuset i Hässleholm sätter flest höftleder i Norden

Precis som hos oss människor drabbas våra sällskapsdjur inte sällan av kronisk smärta och problem från höftlederna. Orsakerna är många och varierande, men vanligast är att de har så kallad höftledsdysplasi och/eller drabbas av artrosförändringar. Andra möjliga orsaker är till exempel felläkta benbrott i höftleden eller utvecklingsrelaterade sjukdomar.

För hundar och katter med milda (till måttliga) besvär har man ofta god effekt av behandling med smärtstillande, antiinflammatoriska läkemedel i kombination med fysioterapi. Att bygga en stabil muskelkorsett i bakkroppen under handledning av en sjukgymnast och därigenom avlasta de smärtande höftlederna samtidigt som man anpassar djurets levnadsstil och undviker allt för intensiv aktivitet, är av stort värde. En mycket viktig faktor som lätt överses är att djuret skall hållas slankt – övervikt är en vanlig anledning till onödig ledsmärta och slitage hos både människor och djur. 

I de fall smärtan inte längre kan hanteras på ett tillfredsställande sätt med ovanstående behandling, alternativt man som djurägare upplever att djuret blir onödigt hämmat i sin levnadsföring, finns det idag kirurgiska lösningar att tillgå. Precis som hos människa kan man byta ut den gamla, trasiga eller slitna höftleden mot en ny, en protes. Höftledsproteser har utförts på hund i cirka 30 år och på katt i knappt 10 år. Alla raser och storlekar kan opereras, det finns protesstorlekar för allt från St Bernhardshundar till Chihuahuor.

Ingreppet har i regel ett mycket gott utfall och ger patienten ett rörligt och smärtfritt liv. I många fall har de hundar och katter som kommer ifråga för höftledsproteskirurgi dubbelsidiga förändringar, dvs bägge höftlederna är sjukligt förändrade. Inte sällan räcker det faktiskt att byta den höftleden som utgör mest problem för djuret, men ibland måste man även gå vidare och operera även den andra sidan för bästa resultat. Till skillnad från hos människa där proteserna i viss mån anses ha begränsad hållbarhet, behöver man inte byta ut en protes på en hund eller en katt under dess livslängd.

Höftledsdyspplaci och artrosförändringar före operation     Ny höftled
Bilden till vänster visar patient med höftledsdysplaci och artrosförändringar före operation. Bilden till höger visar samma patient efter operationen av ny höftled.

Det finns flera olika tekniker att tillgå och precis som hos människa skiljer man på proteser som sätts fast med s k bencement och proteser som sätts fast utan bencement. En del system tillåter dessutom en kombination av de bägge efter rådande behov och omständigheter. Ingreppet utförs endast av ett fåtal veterinära kirurger i hela västvärlden och ställer mycket höga krav på all inblandad personal, faciliteterna och utrustningen. Det är av största vikt att kirurgen med team regelbundet utför ingreppen – proteskirurgi är ett hantverk som kräver både erfarenhet och ödmjukhet.

Efter genomgången proteskirurgi väntar ca fyra månaders konvalescens. Den första tiden råder mycket strikta restriktioner som också ställer tämligen höga krav på djurägaren. Med tiden kan man dock gradvis lätta på restriktionerna och när ungefär sex månader gått efter ingreppet lever man helt som vanligt igen. Rehabiliteringsträning och sjukgymnastik är en viktig del av eftervården, ungefär en månad efter ingreppets utförande påbörjas till exempel vattenträning.


Filmen visar samma patient som röntgenbilderna ovan, på återbesöket 10 dagar efter operationen.

AniCura Djursjukhuset i Hässleholm

På AniCura Djursjukhuset i Hässleholm arbetar ett operationsteam med veterinär Karin Löfqvist och tre djursjukskötare med proteskirurgi hos hund och katt. Teamet har arbetat tillsammans under många år och har satt proteser regelbundet sedan 2011. Inom proteskirurgin kan utfallet tydligt sammankopplas med kirurgen/teamets erfarenhet av ingreppet ifråga och det är av största vikt att hela teamet under lång tid handleds och lärs upp av en erfaren proteskirurg. Teamet i Hässleholm har som enda team i Norden blivit upplärda av veterinär Ole Frykman, Specialist i Kirurgi. Ole har med drygt 30 år på nacken, och nära 800 opererade fall bakom sig, utan motstycke störst erfarenhet av proteskirurgi hos hund i norra Europa. Numera är teamet självgående inom proteskirurgi, men bibehåller det regelbundna och nära samarbetet med Ole, framför allt vid lite knivigare fall, för att kunna garantera bästa möjliga lösning för var enskild patient. Till sin hjälp har teamet leg sjukgymnast Martina Israelsson som står för expertisen gällande pre- och postoperativ träning av protespatienterna.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.