Stor utbildningssatsning hos AniCura Stockholm

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, initierar en långsiktig satsning på utbildning av djursjukvårdspersonal hos AniCura Stockholm. Satsningen sker med finansiell support från en av AniCuras delägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. Bakgrunden är att djursjukhusen i Bagarmossen och Albano ser en kraftigt tilltagande efterfrågan på avancerad djursjukvård och en ökande patienttillströmning.

För att anställda vid AniCuras verksamheter i Stockholm ska förvärva kunskaper och färdigheter som möter nuvarande och framtida behov avsätter stiftelsen under fem års tid mångmiljonbelopp till utbildning. Utbildningssatsningen innebär att veterinärer och djursjukskötare kommer att ha möjlighet att gå dubbelt med och handledas av erfarna kollegor under längre tid.

Årets utbildningsplan fokuserar på bland annat akut- och intensivvård, där målet är att alla veterinärer ska känna trygghet med att ta emot och hantera alla slags primärfall, oavsett veckodag eller tid på dygnet, och att fler djursjukskötare ska bygga upp en god kunskap och rutin för vård av svårt sjuka eller skadade djur, för att minska den stress som akut- och intensivvård stundtals innebär.

Behovet av narkoskunniga djursjukskötare är stort och en del av årets medel kommer därför att användas till att säkerställa att fler djursjukskötare får möjlighet till handledning och träning i anestesi. Därutöver ska utbildningssatsningen bidra till att kunskapsöverföring sker från veterinärer med särskild kompetens eller specialitet till fler veterinärer inom verksamheterna, till exempel för avancerade medicinska utredningar och behandlingar, samt inom kirurgi.

Stiftelsens storsatsning på internutbildning ger AniCuras verksamheter i Stockholm unika möjligheter att fortsätta bygga upp den kompetens som framtidens djursjukvård fordrar. Detta gagnar patienter och kunder samtidigt som det innebär en förbättrad arbetsmiljö genom att fler veterinärer och djursjukskötare kan känna trygghet med att självständigt ta sig an svåra sjukdomsfall.

”Personalen är vår viktigaste tillgång och därför investerar AniCura kontinuerligt i veterinärers och djursjuk-skötares vidareutbildning. Vi är otroligt tacksamma för den generösa support vi erhåller från Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, som möjliggör en ännu snabbare och större kompetenshöjning. Givetvis hoppas vi också vara den arbetsgivare som attraherar och behåller de mest ambitiösa och kompetenta medarbetarna”, säger Anna Sörelius, affärsområdeschef stora djursjukhus AniCura.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.