Hälften av tikarna kan drabbas av livmoderinflammation

Livmoderinflammation är den absolut vanligaste diagnosen hos tikar i Agria Djurförsäkring. Det är en allvarlig diagnos som ofta kräver akut operation för att ta bort livmodern. Hos vissa raser drabbas över 50 procent och genomsnittet för alla raser hamnar på 19 procent.

Bland vissa raser drabbas över 50 procent redan innan 10 års ålder som exempelvis Berner Sennenhund och Grand danois. I genomsnitt drabbas 19 procent av alla tikar oavsett ras. Men det är just de stora skillnaderna mellan olika raser som kan vara ett tecken på att det finns ärftliga faktorer i sjukdomsutvecklingen.

Ragnvi Hagman, veterinär och forskare vid SLU, undersöker vilka gener som kan ligga till bakgrund för ärftlig livmoderinflammation. Agria Djurförsäkring och SKK Forskningsfond finansierar forskningsprojektet.

"Jag arbetar med att identifiera de gener som har betydelse för att tiken ska utveckla livmoderinflammation. Målet är att på sikt kunna ta fram ett genetiskt test som kan användas bland de hundraser som har hög risk att drabbas och därmed använda hundar i avel som har ett högre motstånd", säger Ragnvi Hagman. 

I dagsläget har Ragnvi Hagman och hennes projektmedarbetare samlat in blodprover och påbörjat analyser av gener hos Golden retriever, Labrador retriever och Schäfer. Arvmassan hos hundar som insjuknat i tidig ålder har jämförts med dem som inte insjuknat alls eller senare i livet. 

"Vi håller på att identifiera vilka gener som har betydelse hos dessa tre raser. Hos Golden retriever har vi redan identifierat en gen som är intressant", säger Ragnvi Hagman.

Hunduppfödare har visat ett stort intresse för forskningsresultaten och många väntar nu på att få ta del av ett test i dagens avel. Testet beräknas finnas tillgängligt år 2018 förutsatt att alla bitar är på plats.

Enligt en ny forskningsstudie, med data från Agrias försäkringsdatabas, drabbas följande raser oftast av livmoderinflammation:

  • Berner sennenhund
  • Grand danois
  • Leonberger
  • Rottweiler
  • Irländsk varghund

Raser som sällan drabbas av livmoderinflammation:

  • Finsk spets
  • Norrbotten spets
  • Coton de tuléar
  • Malteser
  • Gordon setter

Ragnvi Hagman kommer att medverka vid Agrias och SKKs forskningsseminarium den 21 november i Upplands-Väsby. Välkommen att lyssna!

Ragnvi Hagman

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.