Avancerad behandling räddar livet på hundar

Under de senaste månaderna har veterinärer vid AniCura Djursjukhuset Albano framgångsrikt behandlat sju hundar med medfödda hjärtfel, genom två operationstekniker som tidigare inte utförts av veterinärer i Sverige. De utförda operationerna är en del av AniCuras satsning på utveckling av specialiserad och högkvalitativ veterinärmedicin.

Hjärtkirurger vid AniCura Djursjukhuset Albano har framgångsrikt utfört ballongsprängningar av förträngda blodkärl samt invändiga förslutningar av missbildade blodkärl utan öppnande av brösthålan. Det är framförallt hundar med medfödda hjärtmissbildningar som kan bli hjälpta och planen är att i framtiden erbjuda behandlingarna och operationer till större patientgrupper.

Ballongsprängning av förträngning i lungartären (ballongdilatation av pulmonalisstenos)

Pulmonalisstenos är den tredje vanligaste hjärtmissbildningen hos hundar och innebär att det föreligger en medfödd förträngning i området för hjärtklaffarna mellan hjärtats högra kammare och lungartären. Vid höggradig pulmonalisstenos behövs större kontraktionsskraft hos hjärtmuskeln och på sikt kan belastningen på hjärtat bli så stor att det leder till hjärtsvikt.

Under de senaste månaderna har två hundar med grav pulmonalisstenos framgångsrikt behandlats med ballongdilatation, vilket innebär att det stenotiska området vidgas från kärlets insida. En av hundarna har efter ingreppet prognos där hjärtat inte längre utgör en begränsande faktor i livet. Den andra hunden hade ansträngningsrelaterade svimningar innan ingreppet och är efter ballongdilatationen helt symtomfri.

Ingreppen har genomförts i samarbete med veterinär Matthias Schneider, Giessens Universitet i Tyskland.

”Vår målsättning i AniCuras kardiologigrupp är att fortsätta samarbetet med Mattias Schneider, och vid ett par tillfällen per år utföra ballongdilatationer, för att längre fram själva ha erfarenhet och resurser för att erbjuda operationsmetoden”, säger Anna Bodegård Westling, leg veterinär och medicine doktor med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och aspirant för svensk specialistkompetens inom kardiologi, som tillsammans med Mattias Schneider utfört operationerna.

ACDO, en ny teknik för åtgärd av PDA (kvarstående blodkärl efter fosterstadiet)

Persisterande Ductus Arteriosus, PDA, är ett medfött hjärtfel där patienten har en felaktigt kvarstående förbindelse mellan aorta och lungartären. Tidigare har dessa patienter behandlats genom öppen hjärtkirurgi, vilket varit förenat med större risker. Under 2014 opererades fem hundar med PDA vid AniCura Djursjukhuset Albano med ACDO, en under nordiska förhållanden ny teknik, som innebär att det felaktiga kärlet täpps till med hjälp av en kateter som förs in i via ljumsken. Fördelarna med denna teknik är att den är avsevärt mindre riskfylld och eftersom öppnande av brösthålan undviks är infektionsrisker och smärta efter operation betydligt mindre.

”ACDO är numera den teknik som rekommenderas av specialister för behandling av PDA hos hund. På AniCura Djursjukhuset Albano är vi först i Norden med att använda ACDO teknik. Fem hundar har hittills opererats, alla framgångsrikt, och vi ser fram emot att hjälpa fler”, säger Einar Johard, veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och aspirant för svensk specialistkompetens inom kardiologi.

Inom AniCura finns nätverksgrupper inom olika ämnesområden. I nätverken diskuterar veterinärer och specialister utveckling av diagnostiserings- och behandlingsmetoder samt nya forskningsrön och ovanliga fall. I AniCuras kardiologigrupp ingår flera av Nordens främsta hjärtspecialister. Utöver kontinuerlig veterinärmedicinsk utveckling inom kardiologi arbetas bland annat med utbildning av veterinärer och vetenskapliga publikationer samt föreläsningar för djurägare och uppfödare.

Om AniCura

Vi på AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård och har 270 djurkliniker och djursjukhus i Europa. Vi skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Våra 5 500 passionerade medarbetare tar varje år hand om två och en halv miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

Vår vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård genom en säker vård av hög kvalitet och god tillgänglighet. I Sverige sträcker sig AniCura från Åre i norr till Malmö i söder vilket ger en hög tillgänglighet i form av akutsjukvård och dygnet runt vård i hela landet.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.