Legitimerad Veterinär

Jessica började arbeta hos oss hösten 2018. 

Utbildning

Veterinärexamen på SLU i Uppsala 2013

Specialområde

Tandvård, buk- och hjärtultraljud samt mjukdelskirurgi