Toggle menu

Lennart Nilsfors


Legitimerad Veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 1984 på SLU i Uppsala.

Specialområde

Ultraljudsdiagnostik och Kardiologi

Lennart arbetar på flertalet kliniker och djursjukhus som konsult och genomför specialiserade ultraljudsundersökningar och avelskontroller av hjärta bland annat HCM-undersökningar.

Lennart har skrivit flertalet artiklar i internationellt vetenskapliga tidskrifter samt artiklar i vetenskapliga avhandlingar och publikationer och även ett antal populärvetenskapliga artiklar i framför allt katt- och hundtidskrifter.

Sedan 1990 har Lennart arbetat som konsult i ultraljudsdiagnostik och kardiologi på ett stort antal djursjukhus och kliniker i Sverige. Parallellt med detta drev han sin egen veterinärpraktik på både smådjur och häst fram till 2004.