Konsulter

Vi har hjälp av specialiserade konsulter som regelbundet besöker oss. Detta medför en utökad kompetens inom rehabilitering, kardiologi samt ultraljudsdiagnostik.