Legitimerad Djursjukskötare

Victoria arbetar hos oss som sedan 2010. 

Utbildning

Vidareutbildning inom biologi med inriktning på etologi.